miejsce

  • Oceanarium w Gdyni - Dyplom Roku SARP

    Oceanarium w Gdyni - Dyplom Roku SARP

    Trafne rozpoznanie problematyki jednej z głównych przestrzeni miasta Gdyni, subtelne formy architektoniczne osadzone we właściwie zaprojektowanej przestrzeni urbanistycznej oraz funkcjonalne rozwiązania. Tak w skrócie można opisać zwycięską pracę Mikołaja Adamusa w 51. edycji konkursu DYPLOM ROKU im. Zbyszka Zawistowskiego.