strop monolityczny

  • Stropy monolityczne

    Stropy monolityczne

    Stropy te, popularnie nazywane wylewanymi, to płyty żelbetowe o grubości 6-20 cm, wykonywane bezpośrednio na placu budowy. Ich grubość i zbrojenie zawsze dobiera projektant.