Jak założyć i pielęgnować trawnik?

Właściwie założony i odpowiednio pielęgnowany trawnik stanowi centralną część rekreacyjną oraz istotny element wizualny w wielu przydomowych ogrodach.
Jego rola kompozycyjna jest nie do przecenienia, jednak z uwagi na swoją dużą powierzchnię, wszelkie niedociągnięcia są bardzo łatwo widoczne i to niemal natychmiast. Ponieważ jest to inwestycja wieloletnia błędów, które popełnimy przy zakładaniu trawnika nie da się całkowicie naprawić w trakcie jego pielęgnacji. Warto więc odpowiednio się przygotować.

Przed założeniem trawnika musimy zdecydować się w jaki sposób będzie on użytkowany. Mieszanka traw przeznaczona na murawę rekreacyjną powinna tworzyć zwartą i mocną darń oraz być odporna na deptanie i zdzieranie. Z reguły wymaga intensywnego nawożenia i częstego koszenia. Z kolei murawa ozdobna ma być zwarta, gładka i puszysta, czyli atrakcyjnie wyglądać. Gatunki traw, które ją utworzą nie są odporne na intensywne deptanie. Nie tolerują również okresowych zaniedbań w pielęgnacji.

Teren przeznaczony pod zakładanie trawnika musi być wyrównany i dokładnie oczyszczony z kawałków cegieł, kamieni wapna i piasku. W przeciwnym razie trawa będzie rosła gorzej. Z czasem pojawią się także place o jasnozielonym, a nawet żółtym odcieniu. Trawnik założony na zbyt cienkiej warstwie gleby przykrywającej nie usunięty gruz jest narażony na silne przesychanie.

Teren przeznaczony pod wysiew należy dokładnie oczyścić z wieloletnich chwastów, a w szczególności mniszka pospolitego i perzu. Usuwanie chwastów możemy sobie usprawnić stosując herbicyd GLIFOCYD 360 SL. Preparat niszczy prawie wszystkie rośliny, które mają kontakt z nim. Dociera aż do systemu korzeniowego i powoduje trwałe usychanie chwastów, które następnie bardzo łatwo można usunąć mechanicznie.

Gleba powinna odznaczać strukturą umożliwiającą łatwą dostępność zarówno wody jak i powietrza. Jeżeli mamy podłoże gliniaste, o bardzo małej przepuszczalności, koniecznie musimy je właściwie przygotować. W tym celu należy zebrać 15 cm warstwę takiej ziemi i wymieszać ją z grubym piaskiem i/lub torfem w proporcji 3:1:1 (trzy części ziemi, 1 część piasku i jedna część torfu). Przeciwnie, do gleby lekkiej i piaszczystej dodajemy od 10 do 30% gliny i mieszamy z warstwą gleby na głębokość 20 cm.

Trawniki można zakładać przez cały okres wegetacyjny, od wiosny do jesieni. Jednak najlepszą porą jest druga połowa maja albo późne lato, od końca sierpnia do początku września.

Przed siewem podłoże musi odleżeć przez kilka tygodni. Aby przyspieszyć ten proces, można użyć ciężkiego wału przejeżdżając nim kilkakrotnie w różnych kierunkach. Jeżeli ziemia jest już właściwie przygotowana, po wejściu stopy się nie zapadają. Przed wysianiem mieszanki traw należy wzruszyć podłoże grabiami na głębokość 2-3 cm i obficie podlać. Nasiona traw najlepiej jest wysiewać bezpośrednio po opadach deszczu, w takiej ilości, jaka widnieje na etykiecie opakowania mieszanki. Dla zachowania równomiernego rozmieszczenia nasion najlepiej wysiewać na krzyż. Aby to uczynić, wyliczoną dawkę dzielimy na dwie równe części. Połowę siejemy w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszej. Aby nasiona nie zostały wymyte przez wodę czy rozwiane przez wiatr, najlepiej przykryć je 1-2 centymetrową warstwą przesianej ziemi.

Młody trawnik w przeciwieństwie do starszego wymaga częstego podlewania, małymi dawkami wody, ponieważ tym czasie młoda trawa ma krótkie. Aby rośliny jednocześnie kiełkowały, zwłaszcza w okresie suszy, konieczne jest regularne zraszanie obsianej powierzchni. Trawniki starsze lepiej nawadniać rzadziej i obficiej niż częściej i słabiej. Mniej szkody wyrządzi niewielkie przesuszenie niż ciągły nadmiar wody. Podlewanie rozpoczynamy zawsze wtedy, gdy górna warstwa gleby na głębokości 5 cm jest całkowicie wysuszona.

Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny. Pozwala uzyskać darń o odpowiednim wyrównaniu i wysokości. Terminowe prowadzenie koszenia jest niezbędnym warunkiem właściwego rozkrzewiania się traw, a jego zaniechanie osłabia wzrost i rozwój roślin. Bezpośrednio po siewie traw, pierwsze koszenie powinniśmy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie ok. 8-10 cm wysokości. W tym momencie ścinamy nie więcej niż 1/3 wysokości źdźbeł (ok. 5,5 cm), aby nie zachwiać delikatnej dla młodych roślin równowagi pomiędzy częścią nadziemną, a systemem korzeniowym. Przy braku odpowiedniej wprawy najbezpieczniej jest przyjąć zasadę koszenia częstszego, ale na większą wysokość. Kiedy trawę ścinamy regularnie i nie za krótko, to ograniczamy straty składników pokarmowych i wzmacniamy darń. Najczęściej trawniki kosi się co 7-10 dni. Wysokość koszenia w dużej mierze zależy od przeznaczenia trawnika jednak w większości przypadków na trawnikach przydomowych można przyjąć wysokość koszenia na 3,5 - 4 cm. Tylko trawniki ozdobne kosimy niżej na 1,5-2 cm. Pamiętajmy, że raz ustalonej wysokości koszenia nie powinno się zmieniać.

Częste koszenie zabiera trawom składniki pokarmowe, jest jednak warunkiem do tego, aby darń stała się zwarta i gęsta. Dlatego trawniki należy regularnie nawozić w każdym roku, w przeciwnym razie nie spełnią oczekiwanej roli. Jeśli trawnik znajduje się na piaszczystych, lekkich glebach lepsze efekty da nawóz organiczny do trawnika Bayer Twoja działka . Nie tylko dostarczy składniki potrzebne do wzrostu roślin, ale także poprawi strukturę gleby, pozwalając na zatrzymywanie w niej większych ilości wody i składników mineralnych. Na glebach cięższych, lepiej sprawdzi się nawóz długo działający , który stopniowo będzie uwalniał składniki, nie powodując efektu przenawożenia.

Na zwartość darni wpływa również zabieg wertykulacji polegający na pionowym cięciu darni. Trawa poddana takiemu zabiegowi lepiej się rozkrzewia i tworzę darń o większej gęstości. Do wertykulacji używa się specjalnych narzędzi dostępnych niemal w każdym centrum ogrodniczym. Dodatkowo, na trawnikach rosnących na podłożu o małej przepuszczalności warto również pomyśleć o regularnej jego aeracji, czyli napowietrzaniu. Gwarantuje to korzeniom traw dostęp do powietrza niezbędnego dla ich prawidłowego rozwoju. Napowietrzanie wykonuje się przy użyciu tzw. aeratorów spotykanych w wielu formach, od zwykłych butów z kolcami po profesjonalne i bardzo wydajne aeratory elektryczne bądź spalinowe.

Nawet na dobrze założonym i właściwie pielęgnowanym trawniku może się z czasem okazać, że w miejscach, gdzie powinna rosnąć trawa zaczynają pojawiać się chwasty. Dla wielu z nas zabiegi odchwaszczania wydają się być banalne i nie poświęcamy temu zagadnieniu większej uwagi. W konsekwencji przeprowadzone zabiegi okazują się być nieskuteczne bądź ich efekt jest zbyt krótkotrwały. Większość dostępnych środków chwastobójczych przeznaczonych do zastosowania w trawnikach charakteryzuje się tzw. działaniem systemicznym. Oznacza to, że po wniknięciu przez liście krążą one wraz z sokami roślinnymi i po pewnym czasie dostają się do korzeni. Gwarantuje to trwałe zniszczenie niepożądanych roślin. W związku ze specyficznym działaniem tych środków nie można przeprowadzać opryskiwania bezpośrednio po skoszeniu trawnika. Łodyżki chwastów pozbawione liści nie stanowią bowiem odpowiedniej powierzchni, która umożliwiłaby preparatowi dostanie się do wnętrza rośliny. Również po zastosowaniu środków chwastobójczych należy odczekać z koszeniem kilka następnych dni tak, aby umożliwić dotarcie preparatu do korzeni. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest również wybór właściwego herbicydu. Poszczególne środki różnią się zasadniczo skutecznością w zwalczaniu poszczególnych rodzajów chwastów. W takiej sytuacji najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które nie wymaga większej znajomości rozpoznawania poszczególnych gatunków jest zastosowanie takiego preparatu, który będzie niszczył większość chwastów spotykanych w trawnikach. W takiej sytuacji zdecydowanie najlepiej sprawdzają się mieszaniny różnych związków jak np. gotowa mieszanina 3 substancji w postaci preparatu Chwastox Trio, który zwalcza większość popularnych gatunków chwastów. Zastosowanie kilku substancji w jednym preparacie ma również tę zaletę, że wykonywanie zabiegu jest możliwe w szerokim zakresie temperatur. Skuteczność poszczególnych związków chwastobójczych zależy od temperatury, gdy tymczasem zabiegi odchwaszczające często musimy wykonywać bądź to wczesną wiosną kiedy jest jeszcze chłodno albo później w lecie przy znacznie wyższych temperaturach, a preparat powinien być skuteczny w każdych warunkach.