Układamy podłogę z paneli drewnianych trzywarstwowych

Jak ułożyć samodzielnie podłogę z deski trójwarstwowej? Pomoże w tym nasza obrazkowa instrukcja
Zestaw narzędzi:

- młotek ok. 500 g

- drewniane kliny

- drewniana lub aluminiowa łata, ewentualnie poziomica

- piła ręczna lub elektryczna o drobnych zębach

- przymiar drewniany lub zwijany

- klocek drewniany i stalowy dobijak

Przygotowania do montażu:

- Paczki z deskami składamy w pomieszczeniu, w którym będziemy układać podłogę, na 24-48 godzin. Następnie oglądamy kolor i usłojenie desek, aby je do siebie dopasować.

- Wybieramy kierunek układania desek, w zależności od kształtu pomieszczenia oraz jego nasłonecznienia. Najlepiej układanie podłogę wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu.

- Ustalamy liczby pasów desek. W tym celu mierzymy szerokość pomieszczenia, odejmując od wyniku szerokość szczelin dylatacyjnych. Dzieląc wynik przez szerokość jednej deski, otrzymamy liczbę jej pasów. Jeśli okaże się, że ostatni rząd będzie zbyt wąski (mniej niż 70 mm), powinniśmy przyciąć również pierwszy pas podłogi.

Uwaga! Szczeliny dylatacyjne (15-20 mm) stosuje się pomiędzy: podłogą a przegrodami stałymi, takimi jak: ściany, ościeżnice drzwi, naroża ścienne, rury, filary, schody, a także na styku z innymi posadzkami, w przejściach drzwiowych (przy listwach progowych) oraz pomieszczeniach większych niż 50 m kw. (przy listwach dylatacyjnych).

- Sprawdzamy równości podłoża. Jeśli stwierdzimy, za pomocą łaty kontrolnej, różnice większe niż 2 mm na 1 m.b. podłogi, powinniśmy je wyrównać.