Jak prawidłowo wykonywać ocieplenie budynków?

Główne zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynków

Termo Organika, lider wśród producentów styropianu i producent Kompletnego Systemu Ociepleń przedstawia kompendium wiedzy na temat ocieplania ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowaną metodą ocieplenia nowych lub remontowanych budynków jest metoda lekko-mokra, określana jako metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), dawniej metoda BSO. System ETICS polega na ułożeniu izolacji cieplnej (gównie styropian) na odpowiednio przygotowanym podłożu (ściana) oraz wykonaniu warstwy wykończeniowej z tynku elewacyjnego.  

Materiały, wchodzące w skład systemu ociepleń:
.      płyty termoizolacyjne: styropian kategorii FASADA,
.      klej/zaprawa do mocowania styropianu,
.      klej/zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej,
.      siatka do wykonywania warstwy zbrojonej,
.      łączniki mechaniczne - opcjonalnie (jeżeli są wymagane),
.      tynk zewnętrzny,
.      farba elewacyjna - wersja opcjonalna,
.      materiały wykończeniowe do elewacji: listwy, narożniki, materiały uszczelniające, taśmy, itp.

 

Zasady wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych:

1. Powierzchnię ściany, która stanowić będzie podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić z resztek zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu, plam oleju, itp. Na powierzchni podłoża nie powinno być również żadnych nalotów lub wykwitów solnych. Przy słabo związanych podłożach, należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw konstrukcyjnych i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej stosując grunt uniwersalny TO-GU.


2. Jeżeli ocieplany budynek nie ma wykonanej izolacji ścian fundamentów (brak ciągłości izolacji) wówczas przy rozpoczęciu prac ociepleniowych i montażu listwy startowej, należy pamiętać o wykonaniu dylatacji, czyli kilkucentymetrowej szczeliny między gruntem a pierwszym rzędem styropianu (grunt „pracuje" pod wpływem temperatury, np. mrozu i czasem podnosi się. Gdyby nie dylatacja, parcie na styropian niszczyłoby elewację).

 

3. Do muru, należy w pierwszej kolejności przymocować listwę startową i przykryć ją następnie siatką zbrojeniową z włókna szklanego. Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad listwę, od dołu zaś należy ją wypuścić na ok. 20 cm. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych, należy oprzeć na listwie startowej. W miejsce listwy można również stosować specjalne profile cokołowe, zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przyziemnej części elewacji.

 

4. Zaprawę klejącą, należy nanosić w postaci ciągłego paska (grubości ok. 15-20 mm) na brzegi płyty styropianowej, a w części środkowej w postaci niewielkich placków (zwykle 4-6 na jedną płytę). Po nałożeniu kleju, płytę należy natychmiast docisnąć do ściany z zachowaniem wyznaczonego pionu i poziomu. Wystające poza obrys płyty resztki masy klejącej, należy natychmiast usunąć.

 

wskazówka: Dobierając kolor elewacji należy zwrócić uwagę, że kolor tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim naprężenia termiczne. Im jaśniejszy jest kolor, tym więcej promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują, co prowadzi do powstawania dużych naprężeń wewnątrz struktury tynku.5. Podczas przyklejania styropianu należy starannie dociskać płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania szczelin w miejscu styczności płyt.

 

6. Układanie drugiego rzędu należy rozpoczynać od połówki płyty. Przy narożniku płytę należy wysunąć na jej grubość, aby w ten sposób umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach.

 

7. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczyna się ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie między poszczególnymi rzędami.

 

8. Jeśli na powierzchni styku płyt styropianowych wystąpią nierówności, należy je wyrównać specjalną tarką do szlifowania styropianu lub gruboziarnistym papierem ściernym.

 

9. Na narożnikach budynku (wszystkie naroża, jak również otwory okienne, drzwiowe, itp.) przykleja się metalowe profile ochronne z siatką. Po dwóch-czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej (zależnie od warunków atmosferycznych) można przystąpić do wykonywania dalszych prac.

 

10. Na płyty styropianowe nanosi się warstwę kleju do zatapiania siatki o grubości ok. 2-3 mm i na szerokość pasa siatki zbrojącej.

 

11. Bezpośrednio w świeży klej wciska się, od góry do dołu, pasy siatki zbrojącej. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i na całej swojej grubości.

 

12. Drugi pas siatki z włókna szklanego jest układany podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładem na pas sąsiedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić również na wszystkie narożniki, profile ochronne, itp.

 

13. Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin.

 

14. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest następnie warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny.

 

15. Nakładanie tynku zewnętrznego: tynk nanoszony jest na przygotowane wcześniej podłoże, w sposób ciągły, bez przerywania pracy. Nakładanie tynku nie może być prowadzone w czasie deszczu lub przy intensywnym promieniowaniu słonecznym. Zależnie od wymaganego efektu plastycznego, nadaje się tynkowi powierzchniową fakturę drapaną, zacieraną, zmywaną lub natryskową.

 

wskazówka: Dobierając kolor elewacji należy zwrócić uwagę, że kolor tynku wpływa w istotny sposób na występujące w nim naprężenia termiczne. Im jaśniejszy jest kolor, tym więcej promieniowania słonecznego odbija się od elewacji i tym mniejsze są naprężenia termiczne. Ciemne powierzchnie natomiast intensywniej to promieniowanie absorbują, co prowadzi do powstawania dużych naprężeń wewnątrz struktury tynku.


Trwałość systemu


Systemy zewnętrznego izolowania fasad budynków przy użyciu styropianu, dopuszczone na polski rynek, gwarantują uzyskanie odpowiedniej jakości i trwałości docieplenia, jeśli tylko pochodzą od jednego producenta (objęte są jedną Aprobatą Techniczną) i wykonano je zgodnie z wytycznymi producenta. Skuteczność tego rodzaju układów potwierdzają ponad 30-letnie doświadczenia ze stosowaniem takich systemów na świecie. Dobrze wykonane ocieplenie materiałami pochodzącymi z kompletnego systemu będzie trwałe w czasie i zapewni odpowiednią ochronę cieplną budynku. Materiał izolacji termicznej jakim jest styropian zachowuje w czasie eksploatacji budynku, jak już dobrze sprawdzono, wszystkie swoje właściwości. Warunkiem uzyskania dużej trwałości całego ocieplenia jest jednak bezbłędne wykonawstwo i wzajemna zgodność poszczególnych elementów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym.

Pomiary prowadzone w budynkach ocieplanych zewnętrznymi systemami izolacyjnymi wykazują, że tak izolowana ściana, np. z pustaków ceramicznych, ma również wymaganą izolacyjność akustyczną.