Solidna podbudowa pod nawierzchnie wokół domu

Dla zapewnienia trwałości nawierzchni podjazdów, ścieżek bardzo ważna jest podbudowa.
Kostkę betonową układa się bezpośrednio na 3-5-centymetrowej warstwie podsypki. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu piasek, ale można również sięgnąć po mieszaninę piasku oraz żwiru (do 2 mm) albo drobny grys bądź żwir o uziarnieniu 1-4 mm.

Dla zapewnienia trwałości nawierzchni bardzo ważna jest podbudowa. Materiał, z którego zostanie wykonana (tłuczeń, żwir, grys), musi gwarantować łatwe przesiąkanie wody. Natomiast od grubości tej warstwy i jej starannego ubicia zależy, czy po pewnym czasie nie powstaną w nawierzchni zagłębienia. Grubość warstwy podbudowy dla ścieżek powinna wynosić 10-20 cm, a dla podjazdów - 25-40 cm.

Więcej o: