Jak zapewnić szczelność dachu?

Szczelne pokrycie dachowe ważne jest nie tylko ze względu na nasz komfort mieszkania, ale ma również wpływ na trwałość całej konstrukcji dachu. W przypadku pokryć ceramicznych szczelność uzależniona jest od fachowego ułożenia dachówki oraz montażu membrany.
Wilgoć jest tym czynnikiem, który może doprowadzić do osłabienia trwałości konstrukcji dachowej. Elementem szczególnie narażonym na negatywny wpływ wody jest więźba dachowa, ponieważ pod wpływem wilgoci drewno odkształca się. Z tego względu ważne jest zabezpieczenie dachu przed przedostawaniem się wody do jego wewnętrznej struktury.

Kąt nachylenia dachu a szczelność konstrukcji

Ponieważ dachówki ceramiczne układane są na dachach stromych, których kąt nachylenia powinien przekraczać 22°, woda spływa po pokryciu dachowym siłą grawitacji, nie przedostając się do wewnętrznych warstw konstrukcji. Na optymalną szczelność dachu wpływa też prawidłowe ułożenie membrany, stanowiącej warstwę wstępnego krycia, która uniemożliwia zawilgocenie więźby dachowej.

Montaż dachówki na bardzo stromych dachach warunkuje szczególny sposób postępowania. Tutaj najważniejsze jest fachowe, stabilne przymocowanie dachówek za pomocą specjalnych klamer. - Gdy mamy stromy dach np. mansardowy, każda dachówka powinna być klamrowana, ponieważ dachówki nie dociskają rzędu spodniego swoją masą, jak dzieje się w przypadku dachów o mniejszym kącie nachylenia - radzi Krzysztof Omilian z firmy Röben. - Gdy dachówka nie będzie odpowiednio zamocowana, to silniejszy podmuch wiatru może spowodować oderwanie jednej lub kilku dachówek, co z kolei może spowodować zniszczenie całej połaci. Przy dachach o mniejszym kącie nachylenia, należy zakładać klamry po skosie na co trzecią dachówkę.

W przypadku, gdy decydujemy się na położenie dachówki ceramicznej na dachach o mniejszym nachylaniu niż 22°, musimy zastosować dodatkowe elementy zabezpieczające, takie jak papa i pełne deskowanie. Takie wykonanie konstrukcji pozwala na układanie dachówek nawet na dachu o dziesięciostopniowym kącie nachylenia, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej szczelności.

Jak uniknąć zawilgocenia?

Szczególną uwagę musimy zwrócić na uszczelnienie wszystkich tych miejsc, które w jakiś sposób wystają poza płaszczyznę dachu lub też przerywają regularność ułożenia dachówek. Są to między innymi kominy, okna połaciowe oraz attyki. W tych częściach konstrukcji musimy zastosować odpowiednie wyklejenie oraz materiały do podklejania membran.

Kolejnym elementem struktury dachu, gdzie należy zastosować dodatkową ochronę przed przenikaniem wody, jest kalenica, która pełni także bardzo ważną funkcję w procesie wentylacji pokrycia dachowego. Fachowa obróbka kalenicy musi więc być wykonana z uwzględnieniem optymalnej równowagi pomiędzy jej szczelnością a swobodą przepływu powietrza. Polecanym rozwiązaniem jest tu zastosowanie taśmy uszczelniająco - wentylującej, wykonanej z nieprzepuszczającego wody materiału, ale posiadającej jednocześnie niewielkie szczeliny, wspomagające wentylację.

Wentylacja a szczelność dachu

Szczelność musi współgrać z procesami wentylacji pokrycia dachowego nie tylko w obrębie wspomnianej już kalenicy. Dobra wentylacja dachu, z uwzględnieniem jego szczelności, pozwala uniknąć lub zminimalizować konieczność renowacji pokrycia dachowego. Wilgoć może bowiem doprowadzić do osłabienia konstrukcji więźby oraz zmniejszenia właściwości termoizolacyjnych dachu. Nadmiar pary wodnej stanowi zagrożenie dla stabilności więźby dachowej, jak też może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Co więcej, warstwa izolacji cieplnej traci swe optymalne właściwości, gdy wełna mineralna nasiąknie wilgocią.

Czytaj więcej:

Jak zbudować zdrowy, estetyczny i energooszczędny dom?