Ile kosztuje i ile powinno kosztować ogrzewanie domu?

Koszty ogrzewania domu lub mieszkania uzależnione są od wybranego nośnika energii oraz sprawności źródła ciepła. Sprawność pracy źródła ciepła wpływa bezpośrednio na zużycie paliwa, a także emisję zanieczyszczeń.
Koszty ogrzewania budynku są jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszym, kryteriów wyboru systemu ogrzewania. Bezpośrednie koszty ogrzewania należy porównywać ze sobą także mając na względzie komfort i bezpieczeństwo obsługi systemu ogrzewania. Także istotne są wahania cen, które dotyczą paliw "niesieciowych", a więc dostarczanych do domu transportem, jak np. węgiel, olej opałowy, gaz płynny, drewno. W ich przypadku różnice w zakupie mogą być znaczące w zależności od pory roku zakupu (przed czy po sezonie grzewczym), a zakup wiąże się ze zwiększonym jednorazowym wydatkiem.

Porównanie kosztów ogrzewania możliwe jest w sposób jednoznaczny stosując wskaźnik kosztów odniesiony do jednostki ciepła - PLN/kWh. Jedna kWh to ilość ciepła jaka powstaje ze spalenia ok. 0,10 m2 gazu ziemnego, 0,08 litra oleju opałowego, czy też 0,15 kg miału węglowego. Uwzględniając przy tym sprawność z jaką np. kocioł grzewczy oddaje wytworzone ciepło do systemu grzewczego, można dokonać porównania jednostkowych kosztów wytworzenia ciepła (brutto PLN/kWh)

Zastosowane w porównaniu źródła ciepła, to:

- DREWNO: kocioł na zgazowanie drewna i kocioł na pelety (granulat drzewny)

- ENERGIA ELEKTRYCZNA: pompa ciepła BW, czyli solanka/woda (gruntowa) oraz pompa ciepła AW, a więc powietrze/woda. Efektywność roczną (tzw. współczynnik JAZ) określono na bazie doświadczeń z pracujących urządzeń tego typu. Przyjęto, że pobór energii następuje w taryfie dziennej/nocnej w proporcji 50/50%. Dla grzejników elektrycznych sprawność wynosi 100%, z uwagi na bezpośrednie oddawanie ciepła do pomieszczeń, w których się znajdują

- WĘGIEL KAMIENNY: kocioł na miał oraz kocioł retortowy na granulat węgla

- GAZ PŁYNNY: kocioł wiszący kondensacyjny (w skrócie KO)

- OLEJ OPAŁOWY: kocioł olejowy kondensacyjny (KO), gdzie maksymalne sprawności mogą sięgać 104%, a przyjęto średniorocznie 100% oraz olejowy kocioł niskotemperaturowy (NT)

- GAZ ZIEMNY: kocioł starego typu (np. żeliwny, atmosferyczny), kocioł niskotemperaturowy (NT, np. kocioł wiszący 2-funkcyjny) oraz kocioł kondensacyjny (KO), dla którego przyjęto średniorocznie 104% sprawności

Należy zaznaczyć, że przyjęto do porównania sprawności eksploatacyjne na bazie doświadczeń z pracujących systemów grzewczych. A więc dla gazowych kotłów kondensacyjnych, nie 108÷109%, ale 104%. Kotły na paliwa stałe z uwagi na niskie sprawności pracy szczególnie w okresach przejściowych czy letnich (w trybie podgrzewania wody użytkowej, znaczne straty rozruchowe i postojowe) tracą najwięcej na sprawności określanej całorocznie.

Zdecydowanie najwyższy komfort użytkowania uzyskuje się dla kotłów gazowych, gdzie wysoka sprawność, czyste spalanie i brak konieczności magazynowania paliwa sprzyjają osiąganiu niskich kosztów eksploatacji i maksymalnej wygody użytkowania. Jeżeli jeszcze doda się do kotła kondensacyjnego, (instalację solarną , to koszty całorocznej eksploatacji będą porównywalne jak w przypadku kotłów węglowych.

Trzeba też wziąć pod uwagę stabilne ceny gazu ziemnego, co pokazuje porównanie wzrostu cen gazu ziemnego i granulatu węglowego. Nie dość, że "ekogroszek" nie ma nic wspólnego z ekologią, powodując kilkakrotnie wyższe emisje zanieczyszczeń niż przy spalaniu gazu ziemnego (pył 100-krotnie, tlenki azotu NO2 6-krotnie, tlenków siarki SO2 ok. 7.000-krotnie, tlenki węgla CO 160-krotnie), to wcale nie należy do tanich paliw. Wzrost ceny jego zakupu w ciągu 4-ech ostatnich lat był ponad 6-krotnie większy niż gazu ziemnego.

Do tego też dochodzą koszty jakie ponoszą wszyscy podatnicy, gdyż stosowanie węgla i jego pochodnych w małych źródłach ciepła powoduje poza szkodami górniczymi, kosztami zdrowia (i przy wydobyciu i emitowaniu zanieczyszczeń ze spalania) także szkody transportowe (kilkaset tysięcy transportów drogowych rocznie). Organizacja Greenpeace oszacowała dla całego świata dodatkowe koszty wydobycia węgla na 354 mld EUR, co w przeliczeniu na polskie wydobycie oznaczało by, że każda tona węgla powinna kosztować przynajmniej 350÷400 PLN więcej, aby zrównoważyć szkodliwy wpływ jego wydobycia na otoczenie.

Alternatywą dla kotłów węglowych w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego mogą być z powodzeniem kotły na drewno , a także na olej opałowy,. Również pompy ciepła (link do artykułu o pompach ciepła) zapewniając najniższe koszty ogrzewania mogą zastępować z powodzeniem kotły węglowe. Kotły na gaz płynny mają sens stosowania przede wszystkim, gdy w najbliższej perspektywie jest podłączenie budynku do sieci gazu ziemnego. Możliwe jest bowiem szybkie i tanie przezbrojenie kotła na spalanie gazu ziemnego.

Porównanie kosztów ogrzewania domu na bazie wskaźnika PLN/kWh dla przykładowej powierzchni 140 m2 i przy zachowanym dobrym standardzie zapotrzebowanie na ciepło (100 kWh/m2rok) można przedstawić na wykresie. Porównanie wykonane jest dla rocznego zapotrzebowania 140 m2 x 100 kWh/m2rok = 14.000 kWh/rok. Zużycie ciepłej wody użytkowej w zależności od ilości mieszkańców może powodować zwiększenie tych wydatków o +10 do +15% rocznie.

Zdecydowanie wyższy poziom komfortu także ma swoją cenę. Brak konieczności uzupełniania kotła węglem, transportowania go do budynku, częstszego odnawiania pomieszczeń kotłowni i przyległych, elewacji budynku, itp., zmniejsza koszt użytkowania gazowych kotłów kondensacyjnych, szczególnie w połączeniu z wysokoefektywnymi instalacjami solarnymi (link). Inwestycja w nowoczesne systemy grzewcze jest szczególnie opłacalna i wybiegająca w przyszłość. Wzorem innych krajów UE, można się spodziewać w Polsce także wprowadzenie rygorystycznych norm ograniczania emisji zanieczyszczeń w lokalnych źródłach ciepła. Warto więc już dzisiaj zdecydować się na nowoczesną instalację, która zacznie na siebie zarabiać (zobacz także ile kosztuje ogrzewanie domu).

Aby skorzystać z porady i wyceny systemu grzewczego specjalistów branży grzewczej prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego