WARSAW DAYS "(Za)mieszkam w Warszawie?- podsumowanie

21-23 marca 2014 r. na warszawskim stadionie Legii odbyły się WARSAW DAYS ?(Za)mieszkam w Warszawie?- pierwsze wydarzenie dedykowane mieszkańcom stolicy, nad którym honorowy patronat objęła prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz. Weekendową prezentację kilkudziesięciu wystawców z branży deweloperskiej oraz przedstawicieli urzędów dzielnic, poprzedziła konferencja branżowa dotycząca rozwoju i przyszłości Warszawy.

Tysiące Warszawiaków odwiedziło w pierwszy wiosenny weekend stadion Legii - gdzie organizatorzy: władze Warszawy i Polski Związek Firm Deweloperskich zaprosili do wspólnej dyskusji o kierunkach rozwoju warszawy architektów, urbanistów, oraz samych mieszkańców. Podczas weekendu odbyły się prezentacje oferty dzielnic, wystawa najlepszych projektów mieszkaniowych deweloperów zrzeszonych w PZFD - a to wszystko przeplatane interesującymi panelami dyskusyjnymi i debatami o kształcie i przyszłości miasta. Ideą wydarzenia jest stworzenie miejsca, w którym spotkają się wszyscy zainteresowani przyszłością i rozwojem stolicy. Dlatego organizatorom zależało na synergii trzech sektorów: włodarzy stolicy, urbanistów i architektów oraz deweloperów - podkreśla pomysłodawca i organizator Paweł Putkowski, prezes warszawskiego Oddziału PZFD.

WARSAW DAYS poprzedziła konferencja z udziałem Jacka Wojciechowicza, wiceprezydenta m.st. Warszawy, Rainera Mahlamaki, światowej klasy architekta, autora projektu Muzeum Historii Żydów Polskich, czy prof. UW, dr. hab. Janusza Czapińskiego. Głównym tematem rozmów był racjonalny i zgodny z trendami architektonicznymi rozwój miasta, a także infrastruktura miejska czy przebudowy, np. placu Defilad, które wpłyną na komfort życia w stolicy.

Konferencję rozpoczął Kazimierz Kirejczyk, prezes Reas, prezentując zmiany na rynku deweloperskim, jakie dokonały się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 18 lat. Podkreślił, że do 2025 roku powstanie w Warszawie kolejnych 170 000 mieszkań, z czego 150 000 zbudują właśnie deweloperzy. Taki wynik jest możliwy jedynie dzięki dobrej współpracy z miastem. Problemy, jakie zauważył Kirejczyk to niezrównoważenie miejsc pracy i zamieszkania na terenie miasta, problemy z przemieszczaniem się po mieście oraz starzejące się i wyludniające centrum.

Profesor Janusz Czapiński, autor diagnozy społecznej, stwierdził, że "o ile Warszawa jest jedynym miastem w Polsce z dodatnim saldem migracji (ponad 1,5%), i nadal będzie się zwiększać migracja wewnętrzna do stolicy (która obecnie jest na poziomie 6000 nowych osób rocznie), to aż 16% mieszkańców deklaruje złe warunki mieszkaniowe lub mimo ukończenia 36 lat wciąż mieszka z rodzicami". Jest to czynnik, który powinien skłaniać władze i deweloperów do budowania mieszkań na wynajem.

Prezydent Jacek Wojciechowicz prezentując kluczowe inwestycje, jakich miasto dokonało na przestrzeni ostatnich 5 lat podkreślił, że Warszawa jest pierwszym miastem, które podpisało z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich umowę o współpracy i obecnie stara się budować dialog tak, by planowane nowe kwartały miasta były wyposażone nie tylko w lokale, ale i potrzebną przyszłym mieszkańcom infrastrukturę. Podkreślił, iż "nie powstanie ona, jeśli mieszkańcy nie będą płacić tu podatków, bo to one właśnie pozwalają miastu na dokonywanie nowych inwestycji w drogi, przedszkola czy parki".

WARSAW DAYS fot. mat. prasowe/ Jacek Wojciechowicz

Grzegorz Kiełpsz, prezes PZFD dodał, że "deweloperzy wspólnie z miastem powinni kanalizować inwestycje mieszkaniowe oraz infrastrukturę w najbardziej perspektywicznych kierunkach dla dynamiki rozwoju miasta". Z punktu widzenia dialogu na osi władze miasta - deweloperzy, ważne jest chociażby np. wspólne inwestowanie oraz wysiłki zmierzające do odpowiedniego wykorzystania infrastruktury parkingowej zrealizowanej przez miasto.

Podczas weekendu, w trakcie otwartych dla mieszkańców paneli dyskusyjnych wymieniano poglądy i opinie dotyczące najważniejszych problemów nurtujących mieszkańców Warszawy.

W sobotę pochylono się nad takimi tematami jak:

. Rola komunikacji w życiu miejskim

W panelu udział wzięli: Wiesław Witek - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Przemysław Kaźmierczak - Dom Development, Jakub Dybalski - Transport-Publiczny.pl, Mieczysław Reksnis - Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji, Łukasz Oleszczuk - Kierownik Sekcji Transportu Publicznego SISKOM, Wojciech Suchorzewski - prof. zw Uniwersytetu Warszawskiego.

Wnioski: Warszawa ma na koncie sukces w postaci spadku na 4 miejsce w zakresie najbardziej zakorkowanych miast Polski (i to pomimo utrudnień związanych z budową nowej linii metra czy remontu trasy AK). Jednak nadal można zrobić wiele - co widać po sondażach - aż 80% badanych Warszawiaków opowiada się za uprzywilejowaniem ruchu autobusowego. Warto dodać, iż Warszawiacy są wybitnymi amatorami własnych "4 kółek" - o ile np. po Kopenhadze jeździ 350 000 samochodów, o tyle na warszawskich ulicach tłoczy się ich aż 500 tysięcy! Jednak Kopenhaga ma ugruntowane tradycje rowerowe, a Warszawa ze swymi 393 kilometrami wydzielonych ścieżek rowerowych (i taką samą ilością ulic o ruchu uspokojonym) dopiero dogania inne europejskie stolice.

Natomiast istotny jest także wątek komunikacji wokół tworzonych nowych terenów miejskich - swoistych "miasteczek w mieście" - które muszą dysponować odpowiednią ilością nie tylko miejsc parkingowych, ale w pełni zagospodarowanych ulic, zdolnych obsłużyć ruch także w godzinach jego szczytu. Ważne są także media - nieodzowne w procesie planowania i realizacji inwestycji - i tu istotna jest współpraca władz Warszawy z deweloperami, bez której nie może być mowy o funkcjonalnej i zrównoważonej tkance miejskiej.

. Plan zagospodarowania Pl. Defilad i bliskiej Woli

W panelu udział wzięli: Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego - Marek Mikos, Tomasz Reich - redaktor naczelny serwisu "Nowa Warszawa", Tytus Brzozowski - architekt i malarz, Maciej Margas - fotograf, autor filmu "Warsaw 24 h", Mariusz Ścisło - Prezes SARP

Wnioski: Wola jest jedną z dzielnic Warszawy, która najdynamiczniej rozwija się i zmienia swoje oblicze. Znacznie trudniejsza sytuacja dotyczy rejonu Placu Defilad, gdzie nieugruntowana sytuacja prawna i roszczenia skutecznie utrudniają proces przekształcania tej części miasta w nowoczesne Centrum. Plan zagospodarowania Placu Defilad powinien stworzyć przestrzeń przyjazną pieszemu, a struktura urbanistyczna powinna korespondować z otaczającym plac miastem tak, by być spójną pod względem intensywności zabudowy, powiązań z istniejącymi kwartałami miasta oraz ciągami komunikacyjnymi. Najważniejszym jest bowiem zespolenie projektowanego kwartału z otaczającym go śródmieściem Warszawy.

. Dokąd płynie Wisła?

W panelu udział wzięli: Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły, Piotr Kaliszek - Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Wisły, Adam Bekett i Grzegorz Goch z "Temat Rzeka", Tomasz Reich - redaktor naczelny serwisu "Nowa Warszawa"

Wnioski: Wisła winna stać się jedną z arterii komunikacyjnych Warszawy, otwartą dla ruchu pieszego i rowerowego (bulwary). Jak podkreślał Marek Piwowarski: mówiąc o rewitalizacji terenów wokół Wisły mam na myśli działania na styku kultury, ekologii, sportu, angażujące społeczność lokalną. Kluczowym aspektem jest udostępnienie brzegów Wisły Warszawiakom w jak najatrakcyjniejszej formie. Nasze plany i projekty powstają dzięki konsultacjom z mieszkańcami, więc rozmowa na każdy temat związany z Wisłą jest potrzebna - dodał Piwowarski.

W niedzielę odbyły się trzy kolejne panele:

. Oddawanie przestrzeni miejskiej mieszkańcom

W panelu udział wzięli: Łukasz Puchalski - Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej, Wojciech Kaszuba - Masa Krytyczna, Michał Dobrołowicz - Radio Kolor, Tytus Brzozowski - Architekt

Wnioski: Dyskutowano kwestię większego zaangażowania w opracowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom oraz zmniejszaniu dominacji samochodów zwłaszcza w centrum Warszawy. Jednak, aby to było możliwe, należy wykorzystać trwającą obecną modę na rowery i sprawić, by miasto było bardziej przyjazne, zarówno rowerzystom jak i pieszym. Tylko pierwszy kwartał tego roku przyniósł ponad 100 000 wypożyczeń rowerów Verturilo, co świadczy o dużym potencjale tej formy transportu. W ubiegłym roku przybyło w Warszawie 40 km ścieżek rowerowych, a do końca roku 2014 ma powstać kolejnych 60 kilometrów. W największych miastach ruch rowerowy to 4 - 6% ruchu ogólnego, ale są takie miasta, jak np. Kopenhaga, w której ruch rowerowy to aż 30%! Daleko nam do osiągnięcia tak imponującego wskaźnika, ale należy wykorzystać moment mody na dwa kółka i zakorzenić je w świadomości Warszawiaków. Warto zrobić wszystko, by Warszawiacy zamiast udawać się do pracy autem - zamienili je na rower. Modę na ekologiczne poruszanie się rowerem dostrzegli już choćby architekci - coraz częściej projektowane są biurowce z miejscami na przechowywanie rowerów dojeżdżających pracowników oraz prysznice do odświeżenia się po porannym dojeździe do pracy. Na razie rzeczywistość jest smutna - według opinii ekspertów Centrum Warszawy jest najmniej przyjazną rowerzystom (i nie tylko) dzielnicą. To, co wymaga pilnych zmian, to umożliwienie szybkiego przejechania rowerem ze wszystkich ościennych dzielnic Warszawy do centrum oraz większa ilość parkingów rowerowych.

. Twórcy miasta

W panelu udział wzięli: Paweł Putkowski, Prezes Warszawskiego Oddziału PZFD, Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury, Olgierd Jagiełło architekt związany z Jems Architekci, Paweł Majkusiak, architekt związany z Jems Architekci, Ewa Kielak Ciemniewska - redaktor naczelny miesięcznika "Stolica"

Wnioski: Dyskutanci zgodzili się, że miasto nie może powstawać ad hoc, tymczasem w wielu fragmentach zabudowa Warszawy jest przypadkowa i nieuporządkowana. Czyżbyśmy budowali za szybko, zbyt intensywnie, bez czasu na konsultacje? Planiści muszą stawiać przed sobą jasne cele, projektując miasto - podkreślał Olgierd Jagiełło - dajmy deweloperom budować Warszawę, ale niech to się odbywa po konsultacjach z władzami Warszawy, tak by przestrzeń która powstanie wokół bloków mieszkalnych była przyjazna ludziom i zaaranżowana w sposób sprzyjający tworzeniu relacji sąsiedzkich i budowaniu życia społecznego małych wspólnot. O ile mieszkania w większej części są tworzone przez deweloperów (i te nie mogą powstawać bez nieodzownej infrastruktury społecznej), w tę ostatnią powinno włączyć się także miasto. Leszek Drogosz - dyrektor biura infrastruktury Warszawy podkreślił, że Warszawa jest w awangardzie jeśli chodzi o kilka kwestii: tramwaje - które są tańszym rozwiązaniem transportowym niż metro, oczyszczalnię Czajka - która pozyskuje ze ścieków biogaz, zasilający energię elektryczną i cieplną - mało kto wie, że dzięki naszym bioodpadom, można oświetlić ulice Warszawy przez 4 miesiące w roku. Ponadto już niedługo warszawskie autobusy będą jeździły na gazie ziemnym i elektrycznym, a elektrociepłownia Siekierki otrzyma kocioł na biomasę oraz gaz. Warszawa planuje wprowadzić w Centrum także podobny system wypożyczania jak rowery tylko samochodów i to w dodatku z napędem elektrycznym.

. Piękne miasto - rola designu w projektowaniu przestrzeni publicznej

W panelu udział wzięli: Maciej Zaborowski - GSZ Advertising (prowadzący), Radek Dębniak - Tupatrz Wzorcownia, Paweł Majkusiak - Architekt związany z Jems Architekci, Paweł Putkowski - Prezes Warszawskiego Oddziału PZFD.

Wnioski: Uczestnicy panelu zgodzili się, że o ile klienci i deweloperzy zwracają coraz większą uwagę na estetykę budynków i ich formę architektoniczną, to jednak nadal podstawowym kryterium wyboru dla klienta (przynajmniej tego z chudszym portfelem) jest cena. Rozważano, czy jest możliwość projektowania ze smakiem dla segmentu entry level i jak to wpływa na koszt metra kwadratowego mieszkania. Zgodzono się, że istotne jest szukanie prawdziwego piękna, a nie poddawanie się chwilowym modom. Jak mówi stara maksyma: piękno tkwi w prostocie i tym należy pamiętać, pochylając się nad projektem nowego osiedla, a proste jest lepsze, niekoniecznie brzydsze.