Jak reklamować wadliwe okna

Gdzie należy reklamować wadliwe okna - u producenta czy w firmie, która je sprzedała i montowała?
Klient ma prawo reklamować wadliwe okna u sprzedawcy, czyli tam, gdzie je kupił. Sprzedawca odpowiada też za wadliwie wykonany montaż - zarówno wtedy, gdy sam go dokonał, jak i w sytuacji, gdy zlecił wykonanie innej firmie. Za ujawnione wady odpowiada przez 2 lata, licząc od daty wydania towaru. Kupujący ma prawo domagać się naprawy albo wymiany okien, i to on decyduje, którą możliwość wybrać. Natomiast zwrotu pieniędzy może domagać się, gdy wady są istotne i wystąpiła jedna z okoliczności: naprawa lub wymiana nie jest możliwa albo wymaga nadmiernych kosztów, naraża kupującego na duże niedogodności lub gdy sprzedawca nie dokonał jej w odpowiednim czasie. Jeżeli konsument otrzymał dokument gwarancyjny od producenta, może złożyć reklamację u niego. To konsument decyduje, u kogo reklamować okna.Podstawa prawna: ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego - DzU z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami.