Akcesoria: 22 lipca, czyli powróćmy jak za dawnych lat...

...w zaczarowany krąg obowiązującej niegdyś czerwieni.