Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik powinien być estetyczny i funkcjonalny. Może mieć formę wiaty, altanki, zadaszenia lub po prostu stanowiska ukrytego wśród zieleni.

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik powinien być estetyczny i przede wszystkim funkcjonalny. Może mieć formę wiaty, altanki, zadaszenia lub po prostu stanowiska ukrytego wśród zieleni

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik stanowi element małej architektury i nie może wpływać na estetykę otoczenia. jego forma nie powinna być wyrazista, agresywna i konkurować z domem

Pomysły na śmietnik przy domu

Dobre miejsce na śmietnik powinno być odsunięte od drzwi wejściowych, ale z wygodnym dostępem zarówno od strony domu (dla mieszkańców), jak i od ulicy (dla firmy wywożącej śmieci)

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik umiejscowiony tuż przy furtce domu. Przy wejściu trzeba uważać, aby się nie pomylić

Pomysły na śmietnik przy domu

Odległość śmietnika od granicy działki powinna wynosić co najmniej 2 m; chyba, że będzie przylegał do śmietnika na działce sąsiedniej

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik nie może wykraczać poza linię rozgraniczającą określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pomysły na śmietnik przy domu

Ogrodzenie wokół śmietnika może być porośnięte szybko rosnącymi pnączami albo krzewami nadającymi się do strzyżenia

Pomysły na śmietnik przy domu

Kamuflaż prawie doskonały - kubeł na śmieci ukryty pod brzozą posadzoną w maleńkim ogródku przed domem. W perspektywie ulicy widoczne są kubły sąsiadów stojące wprost na chodniku tuż obok garaży

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik osłonięty daszkiem - znajdujące się na zewnątrz pojemniki nie mokną na deszczu

Pomysły na śmietnik przy domu

Wiata śmietnikowa nakryta takim samym dachem jak dom

Pomysły na śmietnik przy domu

Murowana wiata śmietnikowa: w ogrodzeniu widoczne są skrzynki: gazowa i elektryczna; niestety umieszczone zbyt blisko siebie

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik o rustykalnym wyglądzie - ściany z łamanego kamienia, a dach kryty dachówką betonową

Pomysły na śmietnik przy domu

Wolno stojący śmietnik z cegły klinkierowej, kryty dachówką ceramiczną; obróbki dachu blaszane

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik murowany z klinkieru umieszczony w narożniku działki i obsadzony roślinami

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik tuz przy furtce, oddzielony od wejścia murem z cegły klinkierowej

Pomysły na śmietnik przy domu

Furtka od śmietnika powinna być nie węższa niż 80 cm i otwierać się na zewnątrz

Pomysły na śmietnik przy domu

Osłona śmietnika z prętów stalowych, identycznych jak ogrodzenie. Taki śmietnik łatwo ukryć pod zasłoną pnączy

Pomysły na śmietnik przy domu

Śmietnik, który jest częścią ogrodzenia to najbardziej typowe rozwiązanie

Więcej o: