Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Płyty gipsowo-kartonowe układa się tak, by ich poprzeczne krawędzie były przesunięte względem siebie, i przykręca do gotowej konstrukcji nośnej wkrętami samonawiercającymi. Następnie szpachluje się styki płyt, a po wyschnięciu ? szlifuje je.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 1. Przycinamy płyty gipsowo-kartonowe na wymagany wymiar. Możemy też od razu wyciąć w nich otwory na oprawy oświetleniowe.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 2. Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy z wzajemnym przesunięciem krawędzi i przykręcamy je wkrętami samonawiercającymi.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 3. Po przykręceniu wszystkich płyt sprawdzamy, czy ich krawędzie tworzą jedną płaszczyznę.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 4. Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu sufitowego, możemy przystąpić do wypełniania spoin pomiędzy płytami; zaprawę nanosimy szpachelką.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 5. W pierwszą warstwę zaprawy wtapiamy taśmę zbrojącą z siatki szklanej lub papieru, po czym przykrywamy ją kolejną warstwą gipsu.

Sufit podwieszany: montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Krok 6. Całość połączenia ponownie szpachlujemy i wygładzamy pacą aż do uzyskania równej powierzchni. Sufit jest gotowy do gruntowania i malowania.

Więcej o: