Do czego przyda się termowizja: zobacz usterki i znajdź rozwiązania

Termowizja pozwala sprawdzić jakość wykonanych prac i wykorzystanych przy budowie lub remoncie materiałów. Pomaga również znaleźć przyczyny braku komfortu cieplnego lub nadmiernych strat ciepła. Najlepiej, aby po badaniu powstał raport z interpretacją zdjęć, wskazaniem wad badanego obiektu oraz propozycjami ich usunięcia. Prezentujemy termogramy miejsc, którymi ciepło najczęściej ucieka z naszego domu i propozycje rozwiązań.

Ściany zewnętrzne w termowizji: niezaizolowany cokół

Termowizja: Termogram bardzo dobrze ocieplonej ściany zewnętrznej parteru i niezaizolowanego termicznie, przemarzającego cokołu (górna część ścian fundamentowych lub piwnicznych). Jest on widoczny jako "świecący" na żółto pas u dołu budynku.

Rozwiązanie: Aby ograniczyć ucieczkę ciepła, trzeba ułożyć izolację termiczną cokołu.

Ściany zewnętrzne: wieńce i nadproża do poprawki

Termowizja: Całkowicie nieocieplona ściana szczytowa domu. Widoczne są duże straty ciepła (kamera termowizyjna pokazuje je w postaci żółtopomarańczowych plam) pod oknami, na całej długości wieńców i nadproży oraz w miejscach spoin między pustakami.

Rozwiązanie: Taką ścianę najlepiej w całości ocieplić, układając płyty izolacji tak, aby do siebie przylegały.

Ściany zewnętrzne: balkon z mostkiem termicznym

Termowizja: Nad balkonem na termogramie widać miejsce o temperaturze o 4-8 st. C wyższej niż pozostałe fragmenty domu. Ten poziomy mostek termiczny znajduje się na styku płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną. Sama płyta balkonowa jest ocieplona dość dokładnie. Nie widać jaśniejszych plam i pasków pomiędzy płytami izolacji.

Okna: uszczelki do wymiany

Termowizja: Nieszczelność lewego skrzydła jest widoczna na termogramie zwłaszcza wzdłuż dwóch krawędzi.

Rozwiązanie: Należy sprawdzić stan uszczelek okiennych.

Uwaga! Taki sam obraz mógłby powstać, gdyby krótko przed badaniem skrzydło było ustawione w pozycji mikrowentylacji.

Okna: szyba z wadą do reklamacji

Termowizja: Kamera termowizyjna, pokazuje pośrodku szyby fioletową plamę. Niskie ciśnienie gazu wewnątrz szyby zespolonej - wskutek jego stopniowej ucieczki - powoduje pogorszenie izolacyjności cieplnej okna.

Rozwiązanie: Badanie termowizyjne może być podstawą do złożenia reklamacji u producenta lub montażysty.

Dach: zła izolacja połaci dachowej

Termowizja: Termogram przedstawia górną część ściany kolankowej i fragment skosu (połaci dachu). Miejsca zimniejsze (ciemnofioletowe plamy) - o 6 st. C w porównaniu z pozostałą częścią obudowy - świadczą o tym, że nie są wystarczająco dobrze zaizolowane termicznie. Prawdopodobnie ułożona w trakcie ocieplania dachu wełna mineralna osunęła się pod własnym ciężarem.

Rozwiązanie: Należy wyciąć fragmenty obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i poprawić ułożenie izolacji cieplnej.

Dach: murłata do ocieplenia

Termowizja: Wychłodzona górna część obudowy ścian kolankowych, której powierzchnia w najzimniejszym miejscu ma temperaturę 12 st. C. Prawdopodobnie przyczyną jest źle ocieplona murłata. Dodatkowo, pomiędzy murłatą a wieńcem, na którym jest ułożona, mogą być nieszczelności powodujące napływanie zimnego powietrza do wnętrza.

Rozwiązanie: Ocieplenie murłaty pozwoli wyeliminować straty ciepła i związane z nimi zagrożenia.

Dach: zła jakość wykonania

Termowizja: Przemarzanie ściany przy oknie dachowym i ścianie szczytowej. Temperatura w ciemnych miejscach wynosi 8-11 st. C, i jest o 10-12 st. C niższa niż temperatura ciepłych fragmentów przegrody. Wskazuje to na bardzo niestaranne wykonanie prac, umożliwiające przenikanie zimnego powietrza z zewnątrz - nieszczelne ułożenie warstwy izolacji termicznej, a nawet jej brak, nieszczelne ułożenie paroizolacji lub membrany dachowej.

Rozwiązanie: Wskazany jest remont i prawidłowe ocieplenie poddasza.

Ogrzewanie podłogowe: wyciek wody

Termowizja: Na termogramie wyraźnie widoczna jest pętla ogrzewania podłogowego. Nie pracuje ono prawidłowo. Jaśniejsze miejsca wskazują te części rur, z których wycieka ciepła woda.Tak dokładne wskazanie pozwoli uniknąć zniszczeń spowodowanych niepotrzebnym kuciem podłogi.

Rozwiązanie: Wymiana nieszczelnych odcinków rur.

Wentylacja: odwrócony ciąg

Termowizja: Wychłodzona kratka świadczy o odwróceniu ciągu wentylacji grawitacyjnej - zimne powietrze nawiewane jest do wnętrza domu. Przyczyną jest słaby nawiew przez szczelne okna i drzwi.

Rozwiązanie: Należy przywrócić normalny ciąg, montując nawiewniki okienne lub często wietrząc pomieszczenia.

Instalacja wodna: wyciek pod brodzikiem

Termowizja: Kamera termowizyjna pokazuje zawilgocenie ścian i podłogi w łazience.

Rozwiązanie: Najpierw należy określić, w której instalacji doszło do wycieku. Trudno jest dokładnie wskazać miejsce, ponieważ jest ono zlokalizowane pod brodzikiem, w warstwach wylewki podłogowej ocieplonej styropianem o grubości 5-8 cm.

Więcej o: