Kompleksowe systemy do montażu okien

Systemy do montażu okien w warstwie ocieplenia polecane są do budownictwa energooszczędnego, gdyż skutecznie eliminują mostki termiczne wokół okna i zapobiegają przemarzaniu muru w jego okolicy.

Kompleksowe systemy do montażu

Idea montażu okien w warstwie ocieplenia jest bardzo dobra. Jeśli jednak nie ma możliwości zgrania tego w czasie z ociepleniem ścian (które planuje się zwykle już po montażu okien) - może pojawić się problem. Po mechanicznym zamocowaniu okna miejsce styku z murem trzeba ocieplić (zwykle używa się do tego pianki poliuretanowej lub taśmy rozprężnej), a następnie uszczelnić (od wewnątrz układa się warstwę paroizolacyjną, od zewnątrz - paroprzepuszczalną). Nie ma jak tego zrobić przed ociepleniem ścian; w praktyce bywa więc tak, że ekipa okienna kończy pracę po wstawieniu okien w mur, a ich ocieplenie i uszczelnienie planuje się na późnie. 

Kompleksowe systemy do montażu

Rozwiązaniem tego problemu są systemy profili do montażu, np. Integra Simplex, Integra Basic. Pozwalają one na kompletny montaż okna od razu (nie trzeba czekać na ocieplenie ścian). Okno jest od razu i mocowane, i uszczelniane - i w takim stanie spokojnie może czekać na układanie ocieplenia ścian.

Kompleksowe systemy do montażu

Gotowe systemy montażowe umożliwiają łatwy montaż stolarki w warstwie docieplenia budynku oraz szczelne zamknięcie otworu okiennego w krótkim czasie. Przed ich zastosowaniem nie jest wymagane otynkowanie ościeża, a ograniczenie do niezbędnego minimum czynności wykonywanych przez monterów znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia przez nich ewentualnych błędów.

Kompleksowe systemy do montażu

Systemy do montażu okien w warstwie ocieplenia są szczelne, trwałe i zdolne do przenoszenia dużych obciążeń. Pozwalają na montaż z wysunięciem okna na ok. 10 cm poza lico muru, a w przyszłości - na wymianę stolarki okiennej bez konieczności naruszania elewacji.

Kompleksowe systemy do montażu

W skład systemów - zależnie od producenta - mogą wchodzić różne elementy. Są to np. profile podparapetowe, bazowe i przedłużające, specjalne profile adaptacyjne umożliwiające dobór optymalnej wysokości zabudowy systemu oraz kliny podparapetowe, pozwalające na uzyskanie dodatkowej izolacji na dole ościeżnicy i ułatwiające montaż zewnętrznych podokienników. Całości dopełniają wytrzymałe kleje montażowe, wielofunkcyjne taśmy samorozprężne oraz śruby montażowe.

Kompleksowe systemy do montażu

Podstawowymi elementami są profile służące do montażu i termoizolacji okna, które przycina się na wymiar, do konkretnego okna. Profile wykonane są z materiału o bardzo dobrej izolacyjności; ich wartość współczynnika przenikalności cieplnej może wynosić zaledwie 0,15 W/(m?K). Profile są wodoszczelne, charakteryzują się paroprzepuszczalnością oraz dużą odpornością na ściskanie. Dostępne są w wersjach dostosowanych do wszelkich systemów okiennych i drzwiowych, niezależnie, czy montowana stolarka wykonana została z PVC, drewna czy aluminium.

Kompleksowe systemy do montażu

Docięte i zagruntowane profile mocuje się do muru wokół otworu okiennego w taki sposób, by utworzyły "ramę". W tak przygotowaną konstrukcję wstawia się okno; wcześniej ościeżnice okleja się samoprzylepną taśmą rozprężną; trzeba ją starannie połączyć w narożach, gdyż od tego zależy skuteczne uszczelnienie i zabezpieczenie budynku przed stratami ciepła.

Kompleksowe systemy do montażu

Stosowanie kompleksowych systemów montażowych pozwala na dostosowanie się do różnych sytuacji i znaczne przyspieszenie prac.

Kompleksowe systemy do montażu

                      

Kompleksowe systemy do montażu

          

Kompleksowe systemy do montażu

           

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.