Ciepłe okna i drzwi: przepisy

Oferta stolarki okiennej i drzwiowej w wersji energooszczędnej jest obecnie bardzo bogata. Jeśli zdecydujemy się zamontować w swoim domu bardzo ciepłe okna, drzwi i bramę, zadbajmy również o solidny, ciepły i szczelny montaż. W przeciwnym razie zmarnujemy bardzo dobre parametry stolarki.

Ciepłe okna i drzwi: przepisy

W nowo budowanych domach (niekoniecznie energooszczędnych) często montuje się obecnie okna cieplejsze, niż wymagają tego przepisy. Nie ma problemu ze znalezieniem takich modeli, ponieważ producenci okien już od dawna oferują je w wersjach znacznie lepszych, niż wymagają tego obowiązujące warunki techniczne. Na rynku znajdziemy więc bardzo duży wybór okien z różnych materiałów ze współczynnikiem Uw wynoszącym poniżej 1,0 W/(m?K), a nawet jeszcze cieplejsze - o Uw mniejszym niż 0,6 W/(m?K). Oczywiście im lepsze parametry okna, tym jest ono droższe.

Przepisy - jak było, a jak będzie

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje kolejny etap zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprzednia zmiana miała miejsce na początku roku 2014 (kiedy to zmniejszono Uw dla okien z 1,7-1,8 do 1,3), następna zaś zapowiadana jest na 2021. Rozporządzenie, które weszło w życie, dotyczy wszystkich nowo budowanych obiektów; ma na celu poprawę ich efektywności energetycznej.

Ciepłe okna i drzwi: przepisy

Nowe warunki techniczne określają między innymi maksymalną wartość współczynnika Uw dla okien w domach mieszkalnych. I tak dla budynków (na które pozwolenia zostały lub będą wydane w wymienionych terminach) wymagane parametry izolacyjne kształtują się następująco:
?po 1 stycznia 2017 r. - 1,1 W/(m?K) dla okien pionowych i 1,3 W/(m?K) dla dachowych;
?po 1 stycznia 2021 r. - 0,9 W/(m?K) dla okien pionowych i 1,1 W/(m?K) dla dachowych (różnice między współczynnikiem Uw dla okien pionowych i dachowych nie wynikają z mniejszych oczekiwań w stosunku do ich izolacyjności, lecz z odmiennej metodologii pomiarowej).
Powyższe przepisy dotyczą obiektów, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 31 grudnia 2016 r. Domy, na budowę których wydano pozwolenie wcześniej, objęte są przepisami obowiązującymi do końca 2016 roku.

Ciepłe okna i drzwi: przepisy

Trzeba tu jednak wspomnieć, że obecnie obowiązujące wymagania są już dość surowe (bardziej surowe niż np. w Niemczech, gdzie Uw okien w nowo budowanych domach nie może być gorsze niż 1,3), dlatego środowisko producentów okien zastanawia się, czy dalsze ich zaostrzanie jest zasadne - oznaczać będzie bowiem dla inwestorów większy wydatek na okna.

Ciepłe okna i drzwi: przepisy

Jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne, to od roku 2017 współczynnik Ud drzwi nie może być większy niż 1,5 W/(m2K), a w 2021 roku ma osiągnąć wartość 1,3 W/(m?K). To duża zmiana w stosunku do obowiązujących jeszcze do niedawana wymagań - przed poprzednią zmianą na początku 2014 r., jego dopuszczalna maksymalna wartość wynosiła aż 2,6!

Co z dalszym zaostrzaniem przepisów?

Prowadzone podczas majowych obrad VIII Kongresu Stolarki Polskiej dyskusje, głosowanie oraz wcześniejsze badanie ankietowe umożliwiły opracowanie oficjalnego stanowiska branży stolarki budowlanej, które Związek POiD przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Branża opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie, określonym w Warunkach Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. 8 listopada w siedzibie Ministerstwa, odbyło się spotkanie, na którym omawiano zgłoszoną przez POiD propozycję zmiany przepisów. Uczestniczący w rozmowach eksperci zastanawiali się nad dalszą dyskusją na ten temat. Przedstawiciele Związku zaprezentowali argumenty popierające stanowisko sektora stolarki budowlanej i możliwe konsekwencje dalszego obniżania parametrów dla inwestorów i polskich producentów. Związek POiD mocno popiera stanowisko rodzimej branży stolarki budowlanej w tej sprawie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.