Ciepła stolarka

Zmiana wymagań odnośnie parametrów stolarki sprawiła, że część inwestorów (zwłaszcza zainteresowanych budownictwem energooszczędnym) zaczęła poszukiwać rozwiązań lepszych, niż te będące do niedawna standardem. Producenci natomiast stale wprowadzają nowe rozwiązania, pozwalające wytwarzać coraz lepszą stolarkę.

Okna

Izolacyjność cieplną okna najłatwiej poprawić, stosując ciepłe pakiety szybowe ze szkłem niskoemisyjnym, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym (zwykle argonem). Obecnie inwestorzy chętnie wybierają okna cieplejsze (trzyszybowe), o współczynniku Ug = 0,7. Najcieplejsze pakiety czteroszybowe, wypełnione kryptonem, mają Ug = 0,3.
W ciepłych oknach z PVC stosuje się grubsze profile (o przekroju np. 80 czy 90 mm); popularne dawniej pięciokomorowe, o przekroju 70 mm nie pozwalają bowiem na montaż ciepłego, trójszybowego (grubszego) pakietu szybowego. Metalowe usztywnienia ram z PVC zastępuje się obecnie wzmocnieniami z tworzyw sztucznych lub włókien szklanych. Można też wypełniać komory materiałem termoizolacyjnym (aerożelem, pianą poliuretanową, styropianem), co poprawia parametry izolacyjności termicznej. Połączenie tych sposobów (czyli eliminacja wzmocnień stalowych, przy jednoczesnym zwiększeniu grubości ramy i zastosowaniu wkładów izolacyjnych) pozwala na uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uf profilu z PVC w zakresie od 0,9 do 1,4 W/(m2K).

Okna


Izolacyjność cieplną profili z drewna poprawia się głównie przez zwiększanie ich grubości; okna energooszczędne robi się z profili np. 88 lub 92 mm. Najcieplejsze będą okna z drewna o niskiej gęstości (np. okno sosnowe jest cieplejsze niż okno zbudowane z meranti, z kolei dąb czy modrzew będą jeszcze zimniejsze). Współczynnik Uf dla profili sosnowych o grubości 92 mm wynosi około 1,04 W/(m?K), dla dębu natomiast będzie to około 1,3 W/(m?K).

Okna dachowe

Producenci okien dachowych również oferują okna o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła. Dzięki nowoczesnej konstrukcji profili, dwu- i trójkomorowym pakietom szybowym oraz specjalnym kołnierzom uszczelniającym osiągają one równie dobre parametry jak okna fasadowe. Ich współczynnik przenikania ciepła, mierzony dla całego okna po zamontowaniu, jest mniejszy niż 0,8 W/(m?K), a w najcieplejszych modelach wynosi nawet 0,58 W/(m?K).
Warte uwagi są modele okien energooszczędnych, dostarczane i montowane wraz z elementami docieplającymi - ramami izolacyjnymi, opaskami docieplającymi lub blokami termoizolacyjnymi. Są one tak skonstruowane, by wypełniać wąską szczelinę między ościeżnicą okna a elementami konstrukcyjnymi dachu.
Równie ważne jest zabezpieczenie zaizolowanej przestrzeni pomiędzy oknem połaciowym a konstrukcją dachu przed zawilgoceniem.

Drzwi zewnętrzne

Jeśli chcemy budować dom energooszczędny, ograniczyć straty ciepła w domu albo zrezygnować z wiatrołapu, powinniśmy wybrać drzwi cieplejsze niż przepisowe - takie, których współczynnik Ud jest niższy niż 1,0. Oczywiście, ich izolacyjność cieplną trzeba dopasować do parametrów ścian i okien.
Konstrukcja bardzo ciepłych drzwi jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie; większa jest głębokość profilu, inne wypełnienie skrzydła, cieplejszy próg. Rodzaj materialu izolacyjnego drzwi wynika z ich konstrukcji. Do ocieplenia skrzydeł z drewna zwykle wykorzystuje się styropian lub płytę warstwową, ze stali - piankę poliuretanową lub wełnę mineralną, z aluminium - piankę poliuretanową lub styropian, z PVC - piankę poliuretanową, a drzwi drewniano-aluminiowych - piankę poliuretanową lub polistyren ekstrudowany.

Bramy garażowe

W garażu, który znajduje się w bryle budynku i sąsiaduje z ogrzewanymi pomieszczeniami, trzeba zamontować ocieploną bramę.
Jej współczynnik przenikania ciepła U - podobnie jak drzwi wejściowych - nie powinien wynosić więcej niż 1,5 W/(m?K), a od 2021 roku nie może osiągnąć wartości wyższej niż 1,3 W/(m?K). Można jednak zdecydować się na bramę o lepszych parametrach.
Dobrze ocieplona brama nie tylko oznacza mniejsze straty ciepła, ale jest też grubsza, mocniejsza i sztywniejsza. Najcieplejsze są bramy segmentowe (grubość ich paneli bezpośrednio wpływa na ich termoizolacyjność). Panele zbudowane są z blachy stalowej, a w ich wnętrzu umieszcza się piankę poliuretanową - materiał termoizolacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła około 0,02 W/(mK). Najpopularniejsze modele bram garażowych mają segmenty o grubości 40 i 42 mm, do domów energooszczędnych warto jednak wybierać cieplejsze, które składają się z paneli o grubości 60 mm. Ich współczynnik U wynosi około 0,95 W/(m?K).
Na termoizolacyjność bramy wpływa także wzór na jej powierzchni - wszelkie żłobienia, pocienienia zmniejszają grubość pianki, pogarszając U bramy. Ponadto im mniej paneli w bramie, tym lepiej, bo ich styki są miejscami, przez które ucieka więcej ciepła i dlatego producenci stosują dodatkowe rozwiązania (połączenia wpust-wypust, uszczelki, nakładki izolujące), by te miejsca poprawić. Ważne jest również uszczelnienie styku bramy z ościeżnicą. Niektórzy producenci oferują specjalne ościeżnice w postaci ramki termicznej.

Ważny jest sposób montażu

Wyroby stolarki budowlanej o wysokiej jakości wymagają równie profesjonalnego montażu. Inaczej bardzo dobre parametry cieplne produktów (i nasze wydatki na nie) zostaną po prostu zmarnowane.
Miejsca połączenia okien i drzwi ze ścianą nie mogą być narażone na ucieczkę ciepła i na zawilgocenie. Bardzo ciepłe okna i drzwi należy zamontować w warstwie izolacji (tylko wtedy zakup takich produktów ma sens). Dzięki wysunięciu okna czy drzwi poza konstrukcję ściany nośnej minimalizujemy ryzyko powstania mostków termicznych, które w istotny sposób mogłyby pogorszyć izolacyjność cieplną przegrody.

Równie ważna jest kwestia zabezpieczenia przed kondensacją wilgoci. Aby to zagwarantować, konieczne jest bardzo dokładne wykonanie paroszczelnej izolacji od strony wewnętrznej oraz izolacji wodoszczelnej, ale umożliwiającej dyfuzję pary wodnej, od zewnątrz. Służą do tego celu specjalne taśmy, folie i pianki izolacyjne.
Przy oknach dachowych trzeba pamiętać, że są osadzane powyżej warstwy izolacji termicznej, więc miejsce styku ramy z konstrukcją dachu jest narażone na straty ciepła. Podczas montażu trzeba wyjątkowo dokładnie te miejsca ocieplić. Izolacja termiczna powinna znajdować się na całym obwodzie zewnętrznym okien połaciowych.
Przy montażu bramy warto natomiast zastosować specjalną ościeżnicę w postaci ramki termicznej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.