Glifocyd® 360 SL

Herbicyd totalny do stosowania nalistnego, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich, w tym perzu) w roślinach sadowniczych i warzywnych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo

- herbicyd totalny zwalczający większość chwastów,

- niszczy chwasty z korzeniami,

- można stosować na każdym etapie rozwoju chwastów,

- ulega szybkiemu rozkładowi mikrobiologicznemu w glebie.

Działanie:

Preparat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie, dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.

Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura, wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

W miejscu, gdzie stosowano Glifocyd można uprawiać wszystkie rośliny. Przygotowanie do uprawy, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), ale nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

Więcej o: