Sencor 70 WG

Środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w ziemniaku i pomidorze. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy 2-4 liści.

- skutecznie zwalcza chwasty w uprawach ziemniaków i pomidorów

- chroni przed zachwaszczeniem wtórnym

- można stosować przed i po wschodach ziemniaków

Działanie

Niekorzystny wpływ chwastów na rośliny uprawne ujawnia się głównie w początkach rozwoju wegetacji, gdy chwasty konkurują z nimi o składniki pokarmowe, wodę i światło. W późniejszym okresie obecność chwastów sprzyja rozwojowi chorób (zwiększona wilgotność sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaka).

Sencor jest pobierany głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów, dlatego efektywność stosowania preparatu jest najwyższa na glebie wilgotnej. Po zastosowaniu Sencoru nie należy wykonywać żadnych mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych, aby nie zmniejszyć działania herbicydu.

Więcej o: