Gryzonie i krety

Występowanie: rośliny ozdobne, uprawne, trawniki

Objawy: krety, myszy, nornice, karczowniki - kopce

i tunele tuż pod powierzchnią są uciążliwe np.: pod-czas koszenia trawników, pośrednio powodują również więdnięcie roślin, uszkadzają części nadziemne i podziemne roślin, zanieczyszczają odchodami plony i otoczenie.

Skuteczne produkty:

Rat Control, Reiss-Aus, urządzenie Kretołap, Kretomax Spraygun, Anorin świece dymne, Zestaw na nornice do urządzenia Kretołap