Słowniczek

Azbest

- minerał kopalny, bardzo odporny na wysoką temperaturę, agresywne chemikalia, źle przewodzi ciepło i elektryczność. Masowo stosowano go do produkcji izolacji, tkanin i farb ogniotrwałych, okładzin ciernych i materiałów budowlanych. Wyroby zawierające azbest bardzo pylą - wokół nich unoszą się włókna wielokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa (poniżej 0,1 um grubości), które stanowią zagrożenie dla zdrowia.

Eternit (płyty azbestowo-cementowe)

- materiał budowlany, otrzymywany w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi. Wykorzystywano go głównie w postaci płaskich lub falistych płyt do pokryć dachowych.

Nie wolno:

- kruszyć płyt eternitowych,

- wykonywać samodzielnie żadnych prac na dachu (wiercić otworów, ciąć szlifować)

- dotykać azbestu gołymi rękoma,

- przechowywać ani zakopywać azbestu na działce.

Więcej o: