Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce nie jest już wymagane

Od 1 stycznia 2017 roku nie jest już potrzebne pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Do tej pory, bez pozwolenia można było wyciąć jedynie drzewa owocowe.

Nowe przepisy zwalniają nas z obowiązku występowania o zezwolenie do władz samorządowych. Są jednak pewne ograniczenia. Bez zezwolenia możemy wycinać drzewa i krzewy, jeśli:

  • nie prowadzimy na działce działalności gospodarczej
  • właścicielem działki jest osoba fizyczna
  • obwód drzewa, które chcemy wyciąć -  na wysokości 130 cm nie  przekracza  100 cm w przypadku gatunków takich jak topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa i platan klonolistny, i 50 cm w przypadkach pozostałych gatunków drzew. Są to zazwyczaj drzewa, które mają przynajmniej kilkanaście lat.
  • jesteśmy właścicielem gruntu nieużytkowego i chcemy prowadzić na nim  działalność rolniczą
  • krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2
  • drzewo nie jest pomnikiem przyrody
  • drzewo nie wpływa pozytywnie na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.