Odtworzenie Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie

Odtworzony ogród będzie dostępny bezpłatnie dla publiczności. Ponownie, spacerujący po Starym Mieście będą mogli wejść do obu części Ogrodów Zamkowych.

Projektowany Ogród Dolny nawiązywać będzie do okresu, kiedy po odzyskaniu niepodległości, a na krótko przed wybuchem II wojny światowej, odnowiony po latach Ogród Zamkowy uzyskał szatę pełną splendoru w oparciu o projekt wybitnego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Ślady tego przedwojennego założenia zachowały się na powojennych zdjęciach ruin Zamku Królewskiego, a niektóre nasadzenia drzew z tego okresu przetrwały do dziś.

Reaktywowanie ogrodu, przede wszystkim w ślad za ikonografią XIX- i XX-wieczną, pozwoli uzupełnić panoramę Warszawy od strony Wisły o element ważny, a dotychczas brakujący. Podstawę widoku Zamku poniżej Arkad Kubickiego będzie stanowić urozmaicona, zielona przestrzeń z różnorodnymi założeniami ogrodowymi. Po jego północnej stronie znajdą się istniejące już grabowe strzyżone boskiety. Po stronie południowej Ogrodu Dolnego, uszczuplonej w okresie powojennym w trakcie budowy Trasy W-Z o teren zajęty przez północny „ślimak”, utworzone zostaną formy roślinne imitujące pełną symetrię założenia ogrodowo-parkowego. W Ogrodzie Dolnym zlokalizowane mają też być liczne elementy architektury parkowej w postaci fontann, szpalerów roślinnych, ścieżek, rabat kwiatowych itp

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.