Formowanie drzew

Wiosną posadzonym drzewkom skracamy na długość 5-8 cm wszystkie odgałęzienia poniżej planowanej wysokości korony. Usuwamy je tuż przy pniu pod koniec sierpnia. Pędy, które w czasie wegetacji wyrastają za nisko uszczykujemy za 3 liściem i całkowicie usuwamy także w końcu sierpnia. Przewodnik przycinamy 25 cm powyżej planowanych rozgałęzień korony. Starszym drzewom jedynie skracamy nadmiernie rozrastające się konary i usuwamy uszkodzone gałęzie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.