Równy poziom na brzegach oczka

Liczy się dokładny pomiar

Podczas wykopywania niecki pod oczko wodne należy sprawdzać niwelatorem lub przynajmniej poziomnicą z węża ogrodniczego (tzw. szlauchwagą), czy brzeg znajduje się wszędzie na tym samym poziomie.

Niedokładności mogą sprawić, że woda będzie wypływać ze zbiornika jak z przechylonej miednicy. Nie należy zatem ignorować tych zaleceń, bo o dokładności wykonania niecki można się przekonać dopiero po napuszczeniu do niej wody!

Więcej o: