Energia chi

Współczesna nauka mówi, że wszystko jest formą energii. Chińczycy nazwali energię krążącą wokół nas i nas przenikającą - energią Chi. Wszelkie zaburzenia w jej krążeniu mogą powodować różne następstwa, zazwyczaj niekorzystne. Znajomość zasad feng shui pozwala wskazać źródła zagrożeń wynikających z nieprawidłowego krążenia energii Chi i daje możliwość przyjęcia rozwiązań, które zapobiegną przeradzaniu się jej w negatywną energię Sha. Za taką uważa się na przykład tnącą energię wypływającą z narożników budynków, energię szybko przemieszczającą się wzdłuż prostych linii płotów, dróg i ścieżek. Według feng shui niekorzystna energia kumuluje się też w zbiornikach z wodą stojącą, w brakujących częściach bryły budynku (jeśli ma on np. kształt litery L); może też mieć swoje źródło na przykład w hałaśliwym zakładzie mechanicznym u sąsiada.