Choroby i szkodniki leszczyn

Sprawdzone sposoby na najczęstsze choroby i szkodniki.

Pojedyncze, okrągłe, brązowe plamy na liściach i pędach

Świadczą o porażeniu krzewów przez grzyby Phyllosticta spp. lub Gloeosporium coryli. Tkanki liścia wokół plam ulegają chlorozie, a liście żółkną, brązowieją, zamierają i opadają. Jeśli plamy obejmą cały obwód pędu, część znajdująca się powyżej zamiera.

Recepta

Należy zbierać i palić opadłe liście, a chore pędy wycinać. Porażone rośliny należy opryskać 2-3 razy co 14 dni, jednym z fungicydów Baymat AE, Benazol 50 WP (0,1%), Bravo 500 SC (0,2%), Discus 500 WG (0,03%), Dithane M-45 80 WP (0,2%), Sarfun 500 SC (0,1%), Topsin M 70 WP (0,1%) lub M 500 SC (0,1%). Przeciwnikom stosowania środków chemicznych polecamy biopreparat Biosept 33 SL (0,05%) lub Bioczos BR.

Szkieletowanie liści

Jest efektem żerowania gąsienic narożnicy zbrojówki, które pojawiają się od połowy czerwca. Są ciemnozielone, mają granatowe i żółte paski oraz długość około 5 cm.

Recepta

Opanowane przez szkodnika fragmenty pędów należy wyciąć i spalić, a krzewy opryskać jednym z wymienionych wyżej preparatów.

Wypukłe, owalne, brązowe tarczki na pędach

Wskazują na obecność samic misecznika śliwowca. Liście na pędach opanowanych przez szkodnika żółkną i zasychają.

Recepta

Jesienią i zimą (przy temp. 12-15oC), krzewy należy opryskać jednym z preparatów: Promanal 012 AL, Floril 019 AL, Promanal 60 EC (2%) lub Paraoil 95 SC (1%). Od końca czerwca do połowy lipca skutecznie działa preparat Mospilan 20 SP (0,02%), który zniszczy również mszyce.

Kolonie białawych, żółtawych lub jasnozielonych bezskrzydłych owadów na dolnej stronie liści

Tworzy je mszyca - zdobniczka leszczynowa. Szkodniki wysysają soki, w wyniku czego liście są zniekształcone, a wzrost krzewów - ograniczony.

Recepta

Zaatakowane krzewy należy opryskać roztworem preparatu Fastac 100 EC (0,015%) lub Mospilan 20 SP (0,02%) albo jednym z gotowych środków: Mszyca Stop 01 AL, Pirimix AE, Pirimix AL, PiriflorAE, Pirimor-Aerozol 01 AE, Provado Plus AE lub Savonil Super AL.

Nieregularne dziury w liściach pomiędzy nerwami i w pąkach

Są efektem żerowania chrząszczy i larw susówki leszczynowej. Chrząszcze są granatowe, mają 5 mm długości i metaliczny połysk.

Recepta

Krzewy należy opryskać już w momencie pojawienia się pierwszych chrząszczy jednym z preparatów: Fastac 100 EC (0,015%), Kontrapest 0003 AE, Plant Spray AE lub Savonil Super AL. Preparaty te niszczą także gąsienice narożnicy zbrojówki.

Silnie powiększone pąki liściowe i kwiatowe

Jest to efekt żerowania szpeciela - wielkopąkowca leszczynowego. W okresie kwitnienia szkodniki wychodzą z pąków i uszkadzają pędy, kwiatostany oraz liście. Od połowy maja zasiedlają nowo utworzone pąki.

Recepta

Jesienią należy usunąć zaatakowane pąki. W kwietniu, gdy szkodniki przemieszczają się z pąków na pędy i liście, krzewy powinno się opryskać preparatem Mitac 200 EC (0,2%) lub Talstar 100 EC (0,05%).

Więcej o: