Projekt ogrodu - "Ogród romantyczny"

Lokalizacja inwestycji : Sopot, ul. 23 marca

Obszar inwestycji: 800m2

Na czym polegało zadanie inwestycyjne: Dominantą tego romantycznego ogrodu była stara jabłonka rosnąca w centralnej jego części. Wymusiła ona niejako sielski styl całości podkreślony odpowiednim, tradycyjnym doborem z przewagą bylin, róż, ostróżki i macierzanki.

Za owocowym drzewem płynie przecinająca ogród "rzeka" z szałwii, którą najlepiej jest obserwować z ażurowej lekkiej altanki. Trudność przy tego typu kompozycji polegała na nadaniu całości pewnego uporządkowania przy jednoczesnym zachowaniu charakteru i ekspresji łąki.

Zobacz projekt "Ogród romantyczny"

Zobacz także inne projekty Pracowni Projektowej Maura Zaworska:

Projekt "Leśny zakątek"

Projekt "Ogród przy firmie"

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.