Ochrona roślin ozdobnych przed zgorzelą zgnilakową, fytoftorozą i mączniakiem rzekomym

Od 3 lat na polskim rynku zarejestrowane są bardzo skuteczne środki do ochrony roślin ozdobnych przed zgorzelą zgnilakową (Pythium spp.), fytoftorozą (Phytophthora spp.) i mączniakiem rzekomym (Peronospora spp. i inne). Pojawienie się tych chorób na działce, w ogrodzie lub w mieszkaniu może spowodować wypadnięcie roślin lub drastyczne obniżenie ich jakości.

Zgorzel zgnilakowa jest jedną z groźniejszych chorób i może pojawić się na roślinach we wszyst-kich fazach ich rozwoju przy czym najczęściej na roślinach zielnych (byliny, rośliny rabatowe i doni-czkowe). Zainfekowane rośliny przestają rosnąć i matowieją ( zobacz zdjęcie ).

Część pędów albo cała roślina więdnie i zamiera. Na niektórych gatunkach choroba pojawia się u nasady pędów, które brązowieją, przewężają się i wyłamują. Często choroba rozszerza się z łodyg na ogonki i blaszki liściowe, które brązowieją i brunat-nieją ( zobacz zdjęcie ). Na krzewinkach (np. wrzosy, wrzośce) i krzewach choroba występuje zwykle w czasie ich rozmnażania. Dochodzi wówczas do brunatnienia podstawy sadzonek i brązowienia ogonków i blaszek liściowych. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność podłoża np. w czasie długotrwałych opadów lub zbyt częstym podlewaniu i duże wahania temperatury.

W ochronie roślin przed chorobą bardzo dobre wyniki uzyskuje się stosując doglebowo Previcur Energy 840 SL w stężeniu 0,2%. Środek zawiera w swoim składzie 2 substancje czynne, z których jedna oddziaływuje bezpośrednio na patogena, a druga może indukować odporność rośliny na czynnik chorobotwórczy. Wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, należy podlać świeżoposadzone lub osłabione po zimie rośliny lub ukorzeniane sadzonki, stosując od 2 do 4 litrów cieczy na m2. Ilość cieczy uzależniona jest od wielkości roślin. Najwyższą dawkę należy stosować na duże, często osłabione rośliny. Następne zabiegi trzeba wykonać po obfitych opadach lub gdy wilgotność i tempera-tura powietrza gwałtownie spada.

Fytoftoroza jest chorobą coraz częściej występującą na roślinach zielnych i drzewiastych. W minionych kilku latach notuje się coraz większe straty z powodu jej występowania. W większości przypadków, pojawienie się fytoftorozy prowadzi do zamierania roślin, a patogen pozostający w podłożu stanowi zagrożenie dla nowosadzonych roślin. Dotychczas uważano fytoftorozę za chorobę roślin iglastych ( zobacz zdjęcie ) i doniczkowych ( zobacz zdjęcie ), ale od kilku lat występuje ona coraz częściej na roślinach wrzosowatych ( zobacz zdjęcie ), krzewach liściastych i niektórych gatunkach bylin ( zobacz zdjęcie ).

W ogrodach i na działkach choroba pojawia się zwykle w drugiej połowie lata. Objawy widoczne są już z daleka i może to być więdnięcie roślin i matowienie pędów, brązowienie i brunatnienie liści wskutek porażenia podstawy pędu lub zgnilizna liści zwykle od podstawy rozszerzająca się szybko na sąsiednie blaszki i rośliny. Na roślinach wrzosowatych może dochodzić do zgnilizny wierzchołków pędów rozszerzającej się w kierunku podstawy.

W uprawie bylin i roślin rabatowych choroba występuje punktowo rozszerzając się stopniowo. Rozwojowi fytoftorozy sprzyja temperatura 20-25oC i częste zwilżanie roślin. Takie warunki istnieją od kilku lat w ogrodach i na działkach co prowadzi niekiedy do masowego wypadania roślin. Aby temu zapobiec należy opryskiwać rośliny środkiem Mildex 711,9 WG w stężeniu 0,2%. Zawiera on dwie substancje aktywne, z której jedna powoduje uodparnianie roślin na patogena, a druga bardzo silnie ogranicza jego zarodnikowanie oraz kiełkowanie zarodników pływkowych.

W ochronie roślin przed fytoftorozą bardzo istotne jest zapobieganie jej występowaniu. Stąd też pierwsze opryskiwanie (około 1 litr cieczy roboczej na 10 m2) trzeba wykonać bezpośrednio po sadzeniu roślin uwzględniając fakt, że choroba może być wniesiona ze szkółki i ujawni się dopiero po kilku - kilkunastu tygodniach uprawy w zależności od temperatury podłoża lub gleby. Jeśli choroba pojawi się na pojedynczych roślinach trzeba je niezwłocznie usunąć i spalić, a pozostałe bardzo dokładnie opryskać. W ochronie roślin pokojowych wskazane jest ich opryskanie środkiem przed ich wstawieniem do pomieszczenia.

Mączniak rzekomy występuje na licznej grupie roślin, ale najbardziej znany jest na różach ( zobacz zdjęcie ). W ostatnich latach choroba ta występuje coraz częściej na różach rabatowych. Na najmłodszych liściach widoczne są nieregularne, brązowe plamy. Niekiedy plamy pojawiają się również na płatkach kwiatów. Porażone liście opadają począwszy od wierzchołka pędów. Jakość roślin drastycznie spada. Rozwojowi choroby sprzyjają częste opady lub zraszanie oraz temperatura poniżej 20 oC. Choroba zagraża krzewom przez cały okres wegetacji ale częściej wiosną i pod koniec lata i jesienią. Aby zminimalizować jej występowanie trzeba po raz pierwszy opryskać krzewy bezpośrednio po ich sadzeniu. Po zauważeniu pierwszych plam należy opryskać krzewy środkiem Mildex 711,9 WG w stężeniu 0,2% i powtórzyć zabieg po kilku dniach. Jeżeli często padają deszcze lub występują mgły opryskiwanie trzeba powtarzać co 7-14 dni w zależności od intensywności wzrostu roślin.

Więcej o: