Zbiornik podziemny Rondus na deszczówkę

Zbiornik podziemny Rondus na deszczówkę został zaprojektowany do stosowania w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych.

Konstrukcja zbiornika podziemnego Rondus na deszczówkę pozwala na posadowienie całej bryły zbiornika poniżej poziomu wód gruntowych bez dodatkowych dociążeń. Dla zrównoważenia siły wyporu należy jedynie przykryć zbiornik min. 80 cm warstwą gruntu i zakotwić zbiornik przy pomocy geowłókniny TS50 (gramatura 200 g/m2), tj. przykryć zbiornik pasem geowłókniny, który będzie zachodził również na boki zbiornika, dno wykopu i częściowo na skarpę. Tak przykryty zbiornik i wykop należy stopniowo zasypać. Geometria i grubość ścian zbiornika czyni go odpornym na deformacje pod wpływem siły wyporu nawet jeżeli zbiornik jest zupełnie pusty.

Zbiornik dostępny jest w następujących wariantach:

- Pojemność 3000 l, najezdność - samochody osobowe (kolor czarny) - kod produktu 318001

- Pojemność 3000 l, najezdność - samochody do 12 t (kolor grafitowy) - kod produktu 318002

- Wymiary [mm]: szer. 2480, dł. 2880, wys. bryły zbiornika 800, wys. szybu 550, wys. włazu teleskopowego 600 - 550 mm. Dostępna jest przedłużka komina. Wysokość przedłużki wynosi 500 mm. Średnice otworów o 110.

W zbiorniku są wykonane standardowo 3 otwory o 110 z przeznaczeniem na wlot, przelew, podłączenie rury osłonowej dla linii tłoczącej wodę do punktu poboru. Otwory opatrzone są uszczelkami. Istnieje możliwość wykonania dodatkowych otworów na miejscu w specjalnie uformowanych miejscach.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.