Energooszczędne okna PVC

Inteligentne i innowacyjne rozwiązania konstrukcji okiennych stają się rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych okna, ograniczające znacząco straty energii w budynkach, to nowy kierunek rozwoju techniki okiennej.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii została całkowicie usunięta jedna z poważnych barier na drodze dalszego postępu w dziedzinie tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennych, a jednocześnie zakończyła się trwająca prawie 50 lat epoka "klasycznych" okien z PVC. Zakończyła się epoka IDEAL, a rozpoczęła era energeto . O rozpoczęciu nowej ery w dziedzinie produkcji energooszczędnych systemów okiennych z PVC świadczy również to, że energeto nie jest jakimś wyjątkowym pojedynczym projektem. To już cała rodzina kształtowników składająca się z trzech odrębnych systemów, energeto 4000, energeto 5000 i energeto 8000. Różnią się pod wieloma względami, ale łączy je jedna idea: okna energooszczędne jako produkt finalny.

Okna energeto opierają się na kombinacji dwóch innowacyjnych technologii Aluplast :

- bonding inside - specjalnych skrzydeł zaprojektowanych pod kątem wklejania szyb

- powerdur inside - nowego rodzaju ram opracowanych we współpracy z firmą BASF

z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur High Speed, które zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

Zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii bonding inside

Systemy energeto umożliwiają wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje szyba. Związanie klejem szyby z profilem stabilizuje okno, ponieważ znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła. Stałe połączenie szyby ze skrzydłem zmniejsza ryzyko jego wykrzywiania, wyginania, a także osiadania. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, ponieważ tak zamontowana szyba nie daje się wypchnąć, co się czasem zdarza w "klasycznych" oknach z PVC. Kolejną innowacją jest zmiana technologii szklenia umożliwiającej wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje jeszcze lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szyb.

Najcieplejsze okna w swojej klasie dzięki technologii powerdur inside

Metalowe usztywnienia w oknach, w skutek wysokiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powodują pogorszenie ich właściwości cieplnych okien. Z tego też względu podjęte zostały próby zmierzające do wyeliminowania "słabego ogniwa".

Rezygnując całkowicie ze stosowania stalowych wzmocnień, do konstrukcji profili wprowadzone zostały specjalne termoplastyczne wkładki wzmocnione włóknem szklanym wykonane z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed, produkowanego przez firmę BASF. Innowacyjna technologię koekstruzji profili PVC z zastosowaniem ścianek stabilizujących z Ultradur High Speed nosi nazwę powerdur inside. Technologia ta z powodzeniem zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej okien przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

Tym samym w oknach energeto za sztywność i wytrzymałość mechaniczną odpowiedzialne są szyby zespolone wklejane w skrzydła przy pomocy technologii bonding inside oraz system wzmocnień wykonywanych w technologii powerdur inside.

Mniejszy ciężar całych konstrukcji

Dodatkową korzyścią stało się obniżenie ciężaru ram okiennych aż o 60% wynikające z wyeliminowania stali w jej konstrukcji. Wpływa to na komfort pracy na stanowiskach produkcyjnych oraz podczas montażu okien na budowie. Mniejszy ciężar całego okna wpływa również na obniżenie kosztów jego transportu.

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej i dodatkowe zyski cieplne

Chęć spełnienia postulatu efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca w budynkach zaowocowała kolejnymi zmianami w konstrukcji profili okiennych, polegającymi na obniżeniu wysokości pakietu profili. Dzięki bardzo ciekawej optyce profili charakteryzującej się dużym zachodzeniem skrzydła na ościeżnicę uzyskano większe powierzchnie przeszkleń, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń, jak również dzięki odpowiednim szybom dodatkowe bierne zyski cieplne. To dobre rozwiązanie do projektowania przepełnionych światłem elewacji budynków, jak również dla renowacji, gdzie często na skutek wymiany okien zmniejsza się również powierzchnia przeszklenia.

Energooszczędność w standardzie

Dzięki wprowadzonym innowacjom systemy energeto, już w standardowym rozwiązaniu, posiadają o ponad 40 % lepsze właściwości cieplne od standardowo stosowanych obecnie profili okiennych. Tym samym już przy standardowych pakietach szyb możliwe jest wykonanie okien do domów energooszczędnych, a przy zastosowaniu pakietów trzyszybowych również okien w standardzie domów pasywnych. Wprowadzone innowacje pozwalają przy tym na znaczne ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników. Dzięki wyeliminowaniu wzmocnień stalowych, mostki termiczne zostały zlikwidowane, a współczynnik przenikania ciepła profili wynosi U f=1,0 W/m2K . Warto podkreślić, że parametry te udało się uzyskać już przy standardowej głębokości zabudowy profili, która wynosi 70 mm.

Okna energeto foam inside - ciepłe jeszcze cieplejsze

Systemy energeto, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie tzw. okien pasywnych [okna o współczynniku przenikania ciepła Uw ? 0,8 W/(m2K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2K). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej, czyli technologii foam inside, polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór profili materiałem izolacyjnym. Dzięki wprowadzeniu do komór profili specjalnej pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwane korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła. Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,82 W/m2K , co pozwala uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw=0,61 W/m2K .

Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto 8000 /foam inside certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.

Nie tylko energooszczędność, ale też design

Dla serii systemów w ofercie producenta znajduje się optymalny asortyment folii dekoracyjnych w różnych kolorach. Są to folie z zastosowaniem technologii cool-colors, która gwarantuje ulepszone właściwości użytkowe oraz dłuższą trwałość powierzchni. Dekory cool-colors posiadają specjalne opatentowane pigmenty, zmniejszające absorpcję ciepła powierzchni laminowanych systemów okiennych, które narażone są bardziej na nagrzewanie i działanie czynników atmosferycznych.

Dla każdego systemu dostępne są również nakładki aluminiowe, które dodatkowo zwielokrotniają liczbę możliwych wariantów kolorystycznych, pozwalając na uzyskanie dowolnego koloru z palety RAL.

Więcej informacji na stronie: www.energeto.pl

Więcej o: