Co z tym azbestem?

Do końca 2032 roku z Polski ma zniknąć azbest. Oznacza, że właściciele budynków, które mają pokrycia zawierające ten surowiec muszą go bezwzględnie usunąć.

Gdzie jeszcze czai się azbest

Nie tylko pokrycia dachowe posiadają azbest. W Polsce najczęściej wykorzystywano go do produkcji między innymi płyt elewacyjnych, płyt balkonowych, rur do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych. Od 1998 roku produkcja, import i stosowanie wyrobów, w których znajdują się włókna azbestowe jest zakazane.

Konieczne zgłoszenie

Przed przystąpieniem do zabezpieczania bądź usuwania wyrobów azbestowych trzeba zawiadomić powiatowy urząd nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy. Takie prace muszą bowiem wykonywać odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni pracownicy. W żadnym wypadku nie wolno go usuwać na własną rękę! Włókna azbestowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Choć są niewidoczne gołym okiem, to wdychane z powietrzem do płuc, stanowią poważne ryzyko chorób układu oddechowego.

Gdzie po pomoc

W związku z tym, że usuwanie pokryć dachowych i innych materiałów na bazie azbestu jest dość kosztowne, to jednak można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na ten cel. Szczegółowe informacje dostępne są w miejscowych urzędach bądź na stronie ministerstwa gospodarki www.mg.gov.pl

Co powinien zawierać wniosek

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- tytuł prawny do nieruchomości,

- miejsce demontażu materiałów zawierających azbest,

- rodzaj odpadów (np. płyty eternitowe).

Ważne przepisy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o: