Odbiór robót budowlanych - ściany fundamentowe

Po wymurowaniu ścian fundamentowych musimy sprawdzić, czy są one równe i zgodne z wymiarami podanymi w projekcie.

Kontrola poziomu. Ściany muszą trzymać równy poziom na całym obwodzie. Jeśli ewentualne nierówności są niewielkie (do 2 cm), na górnej powierzchni ścian wystarczy ułożyć warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Pozwala ona wypoziomować fundament i zlikwidować nierówności na jego powierzchni (np. wystające ziarna kruszywa), które mogłyby uszkodzić izolacji przeciwwilgociową. Warstwa wyrównawcza jest potrzebna zwłaszcza wtedy, gdy ściany parteru będą murowane na cienkie spoiny (a więc nie da się skorygować poziomu dobierając odpowiednio grubość spoin pomiędzy kolejnymi rzędami elementów ściennych). Jeśli nierówności są duże (powyżej kilku cm), sposób naprawy powinien ustalić inspektor nadzoru.

Uwaga! Poziom wyrównanych ścian fundamentowych powinien sięgać około 2 cm powyżej planowanego poziomu podkładu pod podłogą na gruncie. Zmniejszy się wówczas ryzyko przerwania ciągłości izolacji przeciwwilgociowej fundamentu i podłogi, gdy ściany domu nieco osiądą.

Kontrola wymiarów. Trzeba też porównać przekątne fundamentu, by sprawdzić, czy nie jest on przekoszony. Należy przy tym porównać także długości równoległych ścian; jeśli fundament ma kształt nie prostokąta, ale np. trapezu, długość przekątnych może okazać się taka sama, choć narożniki nie trzymają kątów prostych, a ściany są "zwichrowane".

Korektę można przeprowadzić, murując poprawnie pierwszą warstwę ścian nadziemia. Jest ona potrzebna, gdy różnica wynosi nie 2-3 cm na całej długości ściany (jeśli jest mniejsza, korektę można sobie darować). Oczywiście, skorygowana ściana nie może zbytnio wystawać poza fundament.

Uwaga! Jeśli ściany fundamentu były murowane z bloczków, przed zaizolowaniem ich lepikiem, trzeba je wyrapować, czyli wyrównać ich powierzchnię warstwą zaprawy. Upewnijmy się, że ekipa użyła do tego celu mocnej zaprawy cementowej, a nie słabszej, za to łatwiejszej do nałożenia cementowo-wapiennej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.