Odbiór robót budowlanych - wykopy pod fundamenty

Na etapie prac fundamentowych warto sprawdzić czy ekipa usunęła i właściwie składuje ziemię roślinną oraz czy dobrze przygotowała wykopy pod fundament.

Zdjęcie ziemi roślinnej

Zanim wykonawcy zaczną robić wykopy pod fundamenty, powinni zdjąć humus, czyli warstwę ziemi roślinnej z całego obrysu przyszłego budynku (z metrowym zapasem z każdej strony). Nie chodzi tylko o to, że jest ona droga, a po zakończeniu budowy będzie potrzebna do urządzania ogrodu, ale też o to, że jej pozostawienie pod domem jest dla niego niekorzystne. Po pierwsze - ziemia osiada łatwiej niż piasek (co może prowadzić do pękania ścian działowych i podłóg), po drugie - znajdują się w niej zarodniki grzyba pleśniowego (mógłby więc on zacząć rozwijać się pod podłogą).

Miejsce i sposób składowania humusu również nie mogą być przypadkowe. Najlepiej, by ekipa ułożyła go tam, gdzie będzie później (przy urządzaniu ogrodu) najbardziej potrzebny, jednak nie za blisko krawędzi wykopów (grozi to osunięciem) i nigdy bezpośrednio wokół drzew (ogranicza to dostęp tlenu do korzeni). Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 1,5 m i szersze niż 2 m. Nie można dopuścić do ubicia ziemi (na przykład wjeżdżając na nią ciężkim sprzętem budowlanym); może wtedy brakować w niej tlenu, czego konsekwencją jest pogorszenie jej jakości.

Wykonanie wykopów

Po wyznaczeniu konturów domu oraz poziomu jego posadowienia (służą do tego ławy drutowe oraz reper - punkt orientacyjny), można rozpocząć przygotowanie wykopów pod fundament. Wykonuje się je do głębokości, na jakiej przewidziano posadowienie budynku, nigdy głębiej. Dlatego, nawet jeśli wynajmujemy koparkę, ostatnie 10-15 cm najlepiej wybrać ręcznie, by nie "przegłębić" fundamentu. Jeśli w którymś miejscu głębokość wykopu będzie większa niż poziom posadowienia, należy "przekopane" fundamenty wypełnić chudym betonem albo piaskiem stabilizowanym cementem. Nie można natomiast użyć do tego gruntu rodzimego, ułożonego bez zagęszczenia.

Uwaga! Wykopu nie można robić zbyt wcześnie (na długo przed wykonaniem ław). Nie można też dopuścić do tego, by zbierała się w nim woda deszczowa. Mogłoby to spowodować rozwodnienie warstw gruntu, a w efekcie - osiadanie budynku poniżej zaprojektowanego poziomu posadowienia jego fundamentu.

Sposób wykonania wykopu zależy od tego, czy ławy będą wylewane w deskowaniu, czy bezpośrednio w gruncie. Znaczenie ma też rodzaj gruntu: wąskie wykopy pod same ławy trudno jest wykonać w słabo zagęszczonym piasku, bo będzie się on osypywać. W takiej sytuacji wygodniej jest zrobić szerokie wykopy pod cały dom. Niektóre wykopy trzeba odpowiednio zabezpieczyć, np. układając deski na jego krawędzi (przy ostrych skarpach) albo stosując rozparcie (przy głębokości powyżej 1 m).

Jak zrobić zbrojenie fundamentów bez błędów

Ławy fundamentowe i ściany piwnic - praktyczny kurs budowania

Ściany fundamentowe - materiały do ocieplania

Jak izolować ściany piwnic

Zbrojenie podłużne ław fundamentowych i wieńców stropowych

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.