Montaż pompy ciepła bez komplikacji

Rosnące z roku na rok ceny nośników energii skłaniają nas do stosowania systemów grzewczych cechujących się niskimi kosztami eksploatacji.

Przykładem takiego rozwiązania może być instalacja z pompą ciepła. Jest ona zasilana energią elektryczną, ale zapewnia wysoki stopień wykorzystania prądu, dzięki pozyskiwaniu energii z otoczenia.

Na 1 kWh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła może dostarczyć nawet od 3 do 5 kWh energii cieplnej do budynku.

Jest to więc stosunkowo tani sposób ogrzewania domu. Z drugiej strony wiele osób obawia się skorzystać z tego rozwiązania. Przeraża je przede wszystkim szeroki zakres robót podczas wykonywania instalacji, a zwłaszcza potrzeba wykonania odwiertów lub wykopów, w których umieszczone będą rury do pozyskiwania ciepła z gruntu.

O wiele łatwiej i ciszej

Korzystne rozwiązanie tego problemu dostarczyła rozwijająca się technologia pomp ciepła, pozyskujących ciepło z powietrza zewnętrznego. Nie wymagają one odwiertów, co znacznie ułatwia wykonanie instalacji.

Jednak nawet przy pompach ciepła powietrze-woda też możemy mieć do czynienia z wieloma trudnościami, które trzeba pokonać. Dotychczas niektóre modele musiały być umieszczone wewnątrz pomieszczenia i wymagały doprowadzenia kanałów powietrznych. Późniejsza eksploatacja instalacji często wiązała się z uciążliwym hałasem emitowanym przez takie urządzenie.

Wydawałoby się, że wybawieniem z tej opresji mogą być pompy ciepła umieszczane w całości na zewnątrz budynku. I rzeczywiście pozwoliło to na znaczne obniżenie hałasu w domu. Mogło się jednak pojawiać ryzyko zamrożenia i zniszczenia pompy ciepła podczas przerwy w dostawie prądu lub awarii.

Zauważone trudności wzięto pod uwagę podczas opracowywania nowej konstrukcji pompy ciepła powietrze-woda geoTHERM VWL S . W celu zredukowania hałasu, a jednocześnie wyeliminowania ryzyka zamrożenia instalacji, urządzenie podzielono na dwie części (wewnętrzną i zewnętrzną). Jednostka wewnętrzna zawiera jedynie pompy obiegowe oraz wymiennik ciepła i sprężarkę, przez co jest bardzo cicha. Natomiast jednostka zewnętrzna zawiera wymiennik ciepła, który odbiera energię od powietrza podgrzewając czynnik, krążący pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.

Teoretycznie przepływ ogromnych ilości powietrza przez jednostkę zewnętrzną mógłby powodować znaczny hałas. W rzeczywistości jednak poziom hałasu przy maksymalnej mocy może oscylować w okolicy 45-54 dB (A), co nie stanowi znacznego obciążenia. Jest tak dlatego, że w jednostce zastosowano wentylator o zoptymalizowanym kształcie łopatek.

Dodatkowo pompa ciepła geoTHERM VWL S ma funkcję automatycznej redukcji prędkości wentylatora w okresie nocnym.

Bez drogiej izolacji rur

Montaż pomp ciepła starszej generacji, które składały się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wymagał stosowania znacznej grubości materiałów do izolacji rur, ponieważ woda lub inny czynnik był w nich podgrzewany do wysokiej temperatury. W pompach ciepła geoTHERM VWL S sprężarka zamiast w zewnętrznej, znajduje się w jednostce umieszczonej wewnątrz domu.

Z tego powodu z jednostki zewnętrznej do domu płynie roztwór glikolu o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. Nie może on więc ulec schłodzeniu, a jedynie minimalnemu podgrzaniu od otaczających rury powietrza i ziemi.

Dopiero w jednostce wewnętrznej następuje dalsze przekazanie ciepła do czynnika ziębniczego i wzrost temperatury na skutek działania sprężarki. W ten sposób montaż pompy ciepła VWL S jest o wiele prostszy i mniej podatny na przypadkowe błędy, jakie mogą się pojawić podczas montażu.

Efektywnie

Bardzo ważne jest, do jakiej temperatury zewnętrznej pompa ciepła typu powietrze-woda może nam zapewnić komfort oraz przy jakiej temperaturze jest to już nieopłacalne. Wyniki badań pokazują, że pompa ciepła VWL S może ogrzać budynek nawet przy temperaturze zewnętrznej na poziomie -20oC. Poniżej tej wartości ogrzewanie przejmuje grzałka elektryczna.

Istotne, że nawet w niekorzystnych warunkach, na przykład przy temperaturze -15oC, pompa ciepła VWL S może pracować ze sprawnością rzędu 2,5. W porównaniu do systemu grzewczego na olej opałowy, gaz płynny czy prąd jest więc w stanie ograniczyć koszty ogrzewania budynku nawet 2-3-krotnie.

Rozwój technologii pomp ciepła powietrze-woda pozwolił na stworzenie jednostek bardzo prostych w montażu, zapewniających wysoką sprawność nawet w niskiej temperaturze, a dzięki zastosowaniu wodnego roztworu glikolu zniwelować ryzyko zniszczenia pompy w czasie przerw w dostawie prądu.

Więcej o: