Geodeta - na początek budowy

Zanim rozpocznie się na działce prace fundamentowe, trzeba najpierw precyzyjnie określić miejsce, w jakim - zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę - ma stanąć dom. Nazywa się to wytyczaniem fundamentów. Może to robić tylko geodeta z odpowiednimi uprawnieniami.

Jakie są zadania geodety

Na podstawie dokumentacji projektowej geodeta wytycza w terenie i oznacza na gruncie wszystkie charakterystyczne punkty (im jest ich więcej, tym droższa będzie usługa) oraz osie geometryczne budynku. On też dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej (mapa ma skalę 1:500). Najczęstszymi sposobami wytyczania są:

- oznaczenie punktów charakterystycznych budynku (np. naroży) przez wbicie w ziemię palików, czyli palikowanie;

- zaznaczenie osi geometrycznych domu za pomocą ław drutowych. Polega to na rozpięciu sznurka lub drutu równolegle do osi ław fundamentowych i przymocowaniu go do łat lub desek, przybitych do palików. Miejsca skrzyżowania poszczególnych drutów wyznaczają przecięcie się osi domu; odwzorowuje się je w wykopie za pomocą pionów murarskich.

Uwaga! Osie budynku niekoniecznie muszą przebiegać dokładnie w środku ściany; bardzo często są to osie warstwy konstrukcyjnej. Dlatego wykop pod ławy fundamentowe nie zawsze musi mieć taką samą szerokość po obu stronach ławy drutowej.

Gdzie szukać firmy geodezyjnej

Geodety - jeśli nie mamy żadnego z polecenia - można szukać za pośrednictwem urzędu gminy albo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Znajdziemy tam ogłoszenia z kontaktami do specjalistów. Najlepiej szukać firm lokalnych, dobrze znających miejscowe realia i okolicę.

Ile zapłacimy za usługę

Ceny usług geodezyjnych są umowne. Zależą między innymi od nakładu pracy, stopnia skomplikowania pomiaru, trudności terenu, a także lokalizacji działki. Najdroższe są usługi na terenie dużych miast (zwłaszcza Warszawy), tańsze - poza granicami miasta; średnio można przyjąć, że za wytyczenie fundamentów trzeba zapłacić 400-600 zł.

Czytaj także:

Po co bada się grunt

Grunt na działce

Bez pozwolenia nie zaczniesz budowy

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o: