Co to jest przyłącze wody do domu?

Przyłącze to rura łącząca domową instalację wodną z wodociągiem. Zwykle kończy się na zaworze z wodomierzem.

Dalej jest już tylko instalacja wewnętrzna rozprowadzająca wodę do kuchni bądź łazienek. Do przewodu biegnącego w ulicy podłącza się go przez trójnik lub nawiertkę, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są przewody.

Na przyłączu instaluje się również zasuwę, która służy jako odcięcie dopływu wody, na wypadek awarii lub gdy nie będziemy płacić rachunków za wodę. W razie awarii potrzebę zamknięcia zasuwy domowej należy zgłosić do przedsiębiorstwa wodociągowego. Zawór zamontowany przed wodomierzem umożliwi odcięcie dopływu wody, jeśli trzeba będzie wymienić wodomierz lub wykonać przeróbki w instalacji wodnej w domu.

Do budynku przyłącze wchodzi na wysokości około metra nad poziomem posadzki w piwnicy. Na przewodzie powinny być zamontowane: zawór odcinający przed wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy i kolejny zawór odcinający za nim.

Przyłącze jest zwykle własnością inwestora, który ma obowiązek dbania o niego i wykonywania napraw. Niekiedy można przekazać przyłącze na własność zakładu wodociągowego, biorącego wówczas na siebie konserwację i naprawy.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o: