Beton architektoniczny. Jak zastosować beton architektoniczny we wnętrzach?

Beton architektoniczny w nowoczesnym wnętrzu może być tłem dla nietuzinkowej aranżacji. Co kryje się pod nazwą beton architektoniczny?

Beton architektoniczny ma wygląd niewymagający tynkowania ani malowania. Osiągnąć ten cel wcale nie jest łatwo. Na ostateczny wygląd powierzchni ścian i stropów ma wpływ wiele czynników - zarówno w trakcie produkowania betonu, jak i jego układania na budowie.

Beton architektoniczny - skład mieszanki

Beton architektoniczny wykonuje się z takich samych składników jak zwykły beton: cementu, kruszywa (pisaku) i wody. Jednak odróżnia go od zwykłego betonu receptura mieszanki betonowej, a dokładnie rodzaj użytego cementu. Powinien to być cement hutniczy (CEM III), który daje jasny, dość jednolity kolor. Jego zaletą jest też mniejsze ryzyko pękania betonu wywołane ciepłem twardnienia.

Znaczenie ma również uziarnienie piasku użytego do wykonania mieszanki. Od niego zależy faktura betonu i jednorodność jego powierzchni. Kruszywo powinno być okrągłe lub w kształcie foremnym (niewydłużone i płaskie).

Do mieszanki betonowej dodaje się domieszki chemiczne - plastyfikatory i upłynniacze - modyfikujące właściwości mieszanki betonowej. Mają one umożliwić zmniejszenie ilości wody dodawanej do mieszanki betonowej. Równocześnie pomagają uzyskać jej dobrą plastyczność i urabialność. Dzięki temu dobrze wypełnia ona szalunki, nie pozostawiając pustych przestrzeni (raków). Daje się też łatwiej zagęścić, co pozwala na otrzymanie zwartej struktury.

Uwaga! Ilość wody w mieszance należy sprawdzać także na budowie.

Beton architektoniczny - szalunki

Aby uzyskać zaplanowany wygląd betonu architektonicznego, nie wystarczy tylko odpowiednie dobranie składników mieszanki. Wiele zależy od rysunku powierzchni szalunków (deskowania). Szalunki powtarzalne z metalu sprawią, że ściany i stropy będą gładkie; natomiast deskowanie z desek lub płyt wiórowych nada im fakturę drewna lub odciśniętego układu wiórów.

Szalunki należy wcześniej odpowiednio przygotować; powinny być one zabezpieczone dobrymi środkami antyadhezyjnymi, które zapobiegają przyleganiu do nich masy betonowej. Dzięki nim powierzchnia betonu po zdjęciu deskowania będzie bez uszkodzeń.

Beton architektoniczny - dostawa i układanie mieszanki betonowej

Podczas budowy domu nie ma szans na wykonanie ścian i stropów z jednej dostawy mieszanki betonowej. Dlatego bardzo ważna jest powtarzalność ilości dodawanych składników i taki sam czas urabiania mieszanki. Każda zmiana surowców może mieć wpływ na kolor i strukturę betonu. Partie mieszanki betonowej z kolejnych dostaw różniące się cementem mogą mieć inny odcień.

Duże znaczenie ma transport mieszanki betonowej na plac budowy - w harmonogramie prac dokładnie określa się czas wyjazdu z betoniarni i dostarczenia kolejnej partii (z uwzględnieniem przestojów związanych z korkami na ulicach).

Nie bez znaczenia jest właściwe układanie mieszanki betonowej. Nie można jej podawać ze zbyt dużej wysokości (maksymalnie 1 m), inaczej może dojść do segregacji składników. Mieszanka powinna być dozowana równomiernie, a grubość jednej warstwy nie może przekraczać 30-50 cm (zależnie od rodzaju używanych wibratorów). W przeciwnym razie trudno ją będzie odpowietrzyć. W efekcie w betonie mogą pojawić się raki. Prace powinny być prowadzone przy niewielkich wahaniach wilgotności i temperatury (powyżej 5°C).

Świeżo ułożony beton trzeba chronić przed zbyt szybkim wysychaniem aż do uzyskania wystarczającej wytrzymałości. Dlatego szalunki okrywa się wilgotnymi matami lub foliami. Po usunięciu deskowania stosuje się płynne środki do pielęgnacji, które rozpyla się na powierzchni betonu.

Beton architektoniczny - gotowe płyty lub tynk na ścianę

Zamiast tak skomplikowanego procesu wykonania elementów z surowego betonu można użyć gotowych modułowych płyt betonowych, które są stosowane jako okładzina ścian zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Ich wielkość jest bardzo atrakcyjna: powtarzający się moduł ma kształt prostokąta o wymiarach 1200 x 600 albo 1200 x 1200 mm i grubości 15 lub 20 mm.

Płyty mogą być gładkie, z ramką lub charakterystycznymi otworami (celowo wyglądającymi jak otwory montażowe w grubych nośnych płytach z betonu prefabrykowanego). Można je przyklejać, kotwić lub mocować specjalnymi śrubami. Są dostępne w kolorze jasnoszarym albo ciemniejszym - antracytowym. Dzięki takim płytom ściany uzyskują regularny i - co ważne - przewidywalny rysunek.

Ściany można również wykończyć tynkiem imitującym surowy beton . Przy użyciu odpowiedniego narzędzia można uzyskać efekt szalunku - deskowania, lub szalunku przemysłowego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.