Międzynarodowa konferencja: zrównoważony rozwój w budownictwie

Ekoinwestycje w Europie są już standardem. W samym Bukareszcie zielone budownictwo komercyjne stanowi 25%, w Pradze ponad 30%, a w Londynie blisko 90%. Widoczny, europejski trend trafił już do Polski, gdzie wyraźnie wzrosła wrażliwość ekologiczna Polaków oraz ich oczekiwania wobec inwestycji. Zapraszamy na konferencję promującą idee zrównoważonego rozwoju w budownictwie w dniach 8-9 listopada 2012 r. do Warszawskiego Centrum EXPO XXI.

Instytucje państwowe na całym świecie alarmują o konieczności adaptacji do nowoczesnego kierunku jakim jest zrównoważony rozwój w budownictwie. Kto powinien wykazać największe zainteresowanie tak ważną tematyką - inwestorzy, instytucje rządowe czy społeczeństwo? Teraz w Polsce możliwa jest merytoryczna debata oraz prezentacja rozwiązań poprzez zrzeszającą środowisko branżowe - platformę Future 4 Build.

Działaniom mającym na celu promowanie idei zrównoważonego rozwoju z zainteresowaniem przyglądają się podmioty oferujące efektywne rozwiązania technologiczne. Dla nich firma Sapphire Ventures stworzyła innowacyjną platformę biznesową - Future 4 Build. Ten autorski projekt na rynku jest formą międzynarodowej konferencji i wystawy dedykowanej założeniom zrównoważonego rozwoju w inwestycjach budowlanych.

Czym Future 4 Build różni się od obecnych na rynku wydarzeń, dedykowanych branży? Przede wszystkim międzynarodowym i wieloletnim doświadczeniem organizatora, niekonwencjonalną formułą spotkania, która tworząc wyjątkowe warunki prezentacji produktów, buduje nową jakość oraz społeczeństwo świadome zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza edycja Future 4 Build odbyła się w pażdzierniku 2011 r. i znalazła się w czołówce elitarnych imprez, zrzeszających środowisko biznesowe, przedstawicieli rządu oraz sektora prywatnego w Polsce. Celem Future 4 Build jest zjednoczenie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój budownictwa ekologicznego, tworząc dla nich innowacyjną formułę spotkania, która umożliwia zarówno prezentację produktu w grupie docelowej oraz udział w merytorycznej dyskusji o potrzebie ekologicznych innowacji.

Zeszłoroczna edycja Future 4 Build wzbudziała wiele pozytywnych reakcji wśród uczestników, wystawców i prelegentów. Henryk Kwapisz, Manager Rozwoju Rynku w firmie Saint-Gobain tak opisał wydarzenie w Future 4 Build: Konferencja Future4Build zorganizowana przez Sapphire Ventures była świetnym przykładem jak należy organizować właśnie tego typu wydarzenia. Udział ekspertów z kraju i z zagranicy dał możliwość wymiany doświadczeń. Mieliśmy okazję poznać wiele nowych osób, które angażują się w zrównoważone budownictwo w Polsce w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. A zatem czekamy na kolejne konferencje Future 4 Build!

Kolejna edycja Future 4 Build odbędzie się 8-9 listopada 2012 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Zapytaliśmy więc, jaka idea przyświeca firmom, które zapowiedziały swój udział w tegorocznej edycji Future 4 Build i jak postrzegają potencjał rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce?

Tomasz Weber, PR & Communication Manager z firmy Rockwoll uważa, że warto być obecnym tam, gdzie toczą się rozmowy na temat przyszłości budownictwa w Polsce: Jesteśmy firmą zaangażowaną w rozwój rynku budowlanego i chcemy trzymać rękę na pulsie. Future 4 Build ułatwia nam także spotkanie z ekspertami i wymianę doświadczeń. () Potencjał sektora zrównoważonego rozwoju tkwi przede wszystkim w jego finansowej opłacalności. Mówiąc o równowadze, mamy na myśli przede wszystkim odpowiedni bilans między uzyskaną efektywnością energetyczną a efektywnością ekonomiczną przedsięwzięć.

Magdalena Bogusz, Communication & PR Manager z firmy Osram wierzy, że zrównoważony rozwój to w Polsce nie tylko idee, ale trend, który zaczął już obowiązywać i stanowi duży potencjał: Wybraliśmy udział w Future 4 Build, gdyż wydarzenie to skupia międzynarodową grupę docelową, mogącą skorzystać z doświadczeń partnera oświetleniowego takiego jak firma Osram, która w ostatnich latach przekształciła się z producenta komponentów w dostawcę pełnych usług oświetleniowych.

Ograniczenie nieefektywnych inwestycji i modernizacja zastałych technologii należy do obowiązku każdego kraju. Społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju idealnie wpisuje się w strategię ONZ. 6 stycznia 2012 r. w Abu Dhabi Sekretarz Generalny ONZ Ban - KI-moon, uroczyście rozpoczął Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. W ramach tej inicjatywy rządy, sektor prywatny oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie angażują się, aby zrealizować główne cele dotyczące powszechnego dostępu do zrównoważonej energii.

Future 4 Build tworzy innowacyjną formulę, która pozwala kompleksowo zapoznać się z dostępnymi na rynku technologiami, kreując sieć biznesu I biorąc czynny udział w procesie rozbudowy sektora ekoinwestycji w Polsce. Jak twierdzi Svetlana Robinson, Dyrektor Wydarzenia Future 4 Build, konferencja ma na celu stać się centralnym wydarzeniem dla sektora budowlanego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Chcielibyśmy stworzyć formułę, która łączy konferencję oraz targi w jedno, kompleksowe wydarzenie dedykowane branży. Dzięki połączeniu trzech, profesjonalnych podmiotów: lokalizacji (EXPO XXI), producenta konferencji (Blue Business Media) oraz organizatora wydarzenia (Ventures Sapphire) Future 4 Build będzie w stanie zaproponować rynkowi nowy, niekonwencjonalny format oraz wysoce kontrowersyjne wydarzenie.

Konferencja podzielona jest na 3 równoległe sesje

Konferencję tworzą 3 równoległe sesje, a uczestnicy konferencji mogą wybierać panele dyskusyjne, w których wezmą udział kierując się obszarami swoich zainteresowań. Prezentacje w trakcie paneli dyskusyjnych nie przekraczają 15 min. Po nich następuje dyskusja z aktywnym udziałem publiczności.

Założeniem konferencji jest pozytywna kontrowersja, przez co należy rozumieć, że poruszamy tematy, które nie są jednoznaczne, co do których nasi spikerzy reprezentują różne punkty widzenia.

Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się w sumie 40 paneli i prezentacji. Sesje koncentrują się na trzech głównych aspektach.

Pierwsza sesja dotyka kwestii zrównoważonego budownictwa w wymiarze prawnym, ekonomicznym i politycznym. Uczestnicy m.in. przedstawią główne inicjatywy realizowane w tej materii na poziomie europejskim i krajowym oraz przeanalizują znaczenie zrównoważonego rozwoju w strategii największych graczy rynku budowlanego.

Druga sesja poświęcona jest najnowocześniejszym technologiom. Koncentruje się wokół zielonych trendów, inteligentnych technologii i materiałów, biorąc pod uwagę energooszczędność, innowacyjność i koszt takich rozwiązań.

Trzecia sesja to fokus na zrównoważony budynek, architekturę, design. Poświęcona jest między innymi wyzwaniom zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej, porusza tematykę zielonych rozwiązań w segmencie mieszkaniowym, na rynku nieruchomości komercyjnych i w biurowcach. Użytkownicy będą dyskutować na temat wad funkcjonowania certyfikowanych obiektów, a eksperci rozważą charakterystykę budynków pod kątem komfortu użytkowania, bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w nich przebywających.

Przy współpracy z naszymi partnerami organizujemy szkolenia, treningi, warsztaty.

Panele dyskusyjne nie mają charakteru komercyjnego. Miejscem komercyjnych prezentacji rozwiązań, produktów i technologii jest część wystawiennicza w Expo Arenie. Przestrzeń została zaplanowana tak, by umożliwić interakcje wystawcy - delegaci konferencji.

Więcej informacji: http://www.future4build.com

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Agora SA