Płyty budowlane mfp® kontra deski

Dlaczego jako materiał na sztywne poszycie dachowe, zamiast tradycyjnie stosowanych desek, warto wybrać płyty budowlane mfp®?

Argumentów przemawiających za skorzystaniem płyt budowlanych mfp? jest bardzo wiele. Po pierwsze montaż poszycia sztywnego z płyt zajmuje szacunkowo czterokrotnie mniej czasu niż poszycia z desek. Ich odpowiednie ułożenie jest znacznie łatwiejsze i pozwala uniknąć błędów, które w przypadku dachu są wyjątkowo kosztowne i trudne do naprawienia.

Na poszyciu z mfp? łatwiej wykonywać też niektóre prace dekarskie, np. montować okna dachowe. Mniej problemu sprawi też obróbka blacharska kominów, uzyskanie równego okapu, krawędzi lub kalenicy.

Używając płyt budowlanych mfp? nie produkujemy zbyt wiele odpadów - płyty można ustawiać w dowolnym kierunku w stosunku do krokwi dachowych. To pozwala ograniczyć do minimum liczbę docięć. Co więcej, docięte elementy można spożytkować na małych fragmentach połaci - np. daszkach lukarn lub wzdłuż okapów.

Poszycie z płyt mfp? jest sztywniejsze. Jednorodne, produkowane pod stałą kontrolą jakościową płyty są wolne od wad, poluzowanych sęków czy skręconych włókien, które mogą się zdarzyć w każdej zakupionej partii desek. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy dekarzy, bo wady desek niejednokrotnie bywają przyczyną niebezpiecznych wypadków.

Każda zmiana wilgotności powietrza powoduje zmianę wymiarów desek i tzw. pracę desek. Teoretycznie nie są to duże zmiany, ale biorąc pod uwagę rozmiary powierzchni dachowych, daje to często odkształcenia liczące po kilka centymetrów. Płyty budowlane mfp? nie mają tendencji do ulegania takiej deformacji pod wpływem wilgoci. Gdy zdarzy się, że pokrycie dachowe straci szczelność, ryzyko uszkodzenia konstrukcji dachu, a następnie przecieku wody do wnętrza także jest mniejsze, bo w poszyciu z płyt mfp? siatka spoin nie jest tak gęsta.

Jarosław Strzelczyk, product manager Pfleiderer odpowiedzialny za mfp? podkreśla, że dach ze sztywnym poszyciem z mfp? ma lepszą izolacyjność termiczną. To efekt zarówno właściwości samych płyt, jak i wynik tego, że między ich dużymi płaszczyznami jest mniej szczelin. To na pewno odbije się korzystnie na rachunkach za ogrzewanie i za klimatyzację pomieszczeń w okresie letnim - jeśli mamy takową zainstalowaną w domu. Na poddaszu będzie też z pewnością ciszej, bo płyty znacznie lepiej niż deski tłumią hałas.

Zastosowanie płyt budowlanych mfp? zwiększa też odporność ogniową dachu, a co za tym idzie bezpieczeństwo mieszkańców, bo płyty w przeciwieństwie do desek są trudno zapalne.