Jak zaoszczędzić 63% energii na termomodernizacji budynku?

Średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego budynku stanowią ponad 50% wszystkich kosztów eksploatacji budynku. Straty energii cieplnej w około 1/3 spowodowane są przenikaniem ciepła przez niezabezpieczone termicznie ściany. Prawidłowo wykonana termomodernizacja wysokiej jakości styropianem gwarantuje kilkudziesięcio procentową oszczędność energii. Przedstawiamy najważniejsze wytyczne przy ocieplaniu domu oraz modelowe ocieplenie gwarantujące 63% oszczędność energii.

Izolacja w postaci płyt styropianowych ma za zadanie jak najlepszą ochronę cieplną budynku przed utratą cennego ciepła z użytkowanych pomieszczeń. By cel został osiągnięty w najlepszym tego słowa znaczeniu, należy wykonać odpowiednie obliczenia projektowe, uwzględniające zastosowanie styropianu o najbardziej korzystnych właściwościach izolacyjnych (np. TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku ?=0,031W/mK). Faza projektowa pozwoli określić odpowiednie grubości izolacji, które powinny być zamontowane na budynku z największą dokładnością. Wiadomo nie od dzisiaj, że tylko materiały o wysokich walorach użytkowych w połączeniu z bardzo dokładnym wykonawstwem są w stanie spełnić wymagania stawiane budynkom energooszczędnym.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych budynku należy zapoznać się z zaleceniami producentów, których materiał zamierzamy wykorzystać. Informacje są zazwyczaj podane w formie wytycznych, instrukcji czy też zamieszczone w kartach technicznych produktów.

Najważniejsze wytyczne przy ocieplaniu domu, które trzeba znać:

1. Fundamenty

. Ściany fundamentów należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem warstwą hydroizolacji, która jest bezpieczna dla płyt styropianowych i wchodzi z nimi w reakcję chemiczną,

. Płyty styropianowe przykleja się do fundamentu przy pomocy kleju poliuretanowego, który bardzo szybko wiąże,

. Przymocowane płyty zabezpieczamy folią kubełkową i obsypujemy ziemią.

2. Ściany zewnętrzne

. Bardzo ważne jest sprawdzenie podłoża do którego będzie mocowany styropian wraz z całym systemem, czy jest stabilne i zapewnia odpowiednią przyczepność dla kleju,

. Styropian przykleja się wyłącznie w jednej grubości, np. 20 cm, niezgodne z wytycznymi jest mocowanie ocieplenia w dwóch warstwach, np. 2 x 10cm,

. Płyty styropianowe układa się od dołu budynku, zachowując ciągłość ocieplenia od ścian fundamentowych i układając płyty z przesunięciem, co zapewnia mijanie pionowych spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami,

. Sposób nanoszenia kleju na płytę powinien być zawsze zgodny z zaleceniami producenta.

Sposób nakładania kleju:

a) całopowierzchniowe

b) pasmowo-punktowe

3. Podłogi na gruncie

. Podłoże na którym będzie ułożone ocieplenie z płyt styropianowych musi być zabezpieczone przed wilgocią (w odpowiednich warstwach: papa lub folia PE lub inne membrany, dopuszczone do kontaktu ze styropianem),

. Podłoże na którym układa się płyty styropianowe powinno być równe i zapewnić warstwie styropianu stabilne warunki pracy,

. Zazwyczaj izolację układa się w dwóch warstwach, gdzie pierwsza warstwa zazwyczaj kilkucentymetrowa służy do zabudowania wszystkich instalacji prowadzonych pod układem warstw podłogi. Kolejna warstwa styropianu po ułożeniu powinna zostać przykryta folią budowlaną.

Przed ułożeniem cementowej wylewki na styku podłogi ze ścianą należy bezwzględnie zadbać o dylatację w formie odpowiedniej piankowej taśmy dylatacyjnej.

Używając płyt styropianowych Termo Organika można ograniczyć koszty ogrzewania nawet o 63%

W celu określenia możliwych do osiągnięcia oszczędności energii określono jej zużycie w budynku przed i po modernizacji, która polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu. Do porównania przyjęto dom jednorodzinny, którego szkic przedstawiono na rysunku poniżej.

Powierzchnia ogrzewalna: 140 m2.Kubatura budynku: 390 m3.

Analizowany budynek nie jest podpiwniczony i ma 2 kondygnacje naziemne: parter i poddasze użytkowe. Zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura -20°C).

1. Charakterystyka budynku (przed modernizacją)

W tabeli nr 1 przedstawiono charakterystykę przegród budowlanych budynku przed modernizacją.

Tab.1

Obliczone zużycie energii budynku w stanie istniejącym (przed modernizacją) wynosi 126,16 GJ/rok. Natomiast zużycie gazu w stanie istniejącym to 3500,4 m3/rok (wartość opałowa gazu 36 MJ/m3).

2. Charakterystyka budynku po termomodernizacji

Modernizacja wyżej opisanego budynku obejmuje:

. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,031 W/(mK),

. ocieplenie dachu i stropodachu styropianem 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,042 W/(mK) oraz dodatkowo docieplenie styropianem 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,031 W/(mK).

Charakterystyka przegród budowlanych po modernizacji budynku przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab.2

Zużycie energii budynku po modernizacji obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem wynosi 47,21 GJ/rok. Natomiast zużycie gazu po modernizacji to 1309,9 m3/rok (wartość opałowa gazu 36 MJ/m3).

3. Zestawienie wyników

W tabeli nr 3 przedstawiono możliwą do osiągnięcia oszczędność zużycia energii po dociepleniu ścian zewnętrznych, dachu i stropu pod nieogrzewaną piwnicą.

Tab.3

Uzyskane oszczędności w złotówkach wyliczono przy przyjęciu jednostkowej ceny gazu ziemnego 1,315 zł/m3.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych w budynku przy powyższych założeniach roczna oszczędność energii wyniesie nawet 63%, co po przeliczeniu daje wymierną oszczędność 2880,7 zł/rok.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.