Na co musisz zwrócić uwagę kupując styropian?

Styropian to bez wątpienia najczęściej używany izolator do ocieplania budynków, obecny na rynku od ponad od pół wieku. Jednocześnie jest najbardziej ekonomicznym i najbezpieczniejszym materiałem izolacyjnym. Najważniejszym parametrem styropianu jest lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Grubość styropianu oraz jego najistotniejszy parametr lambda decydują o jakości izolacji cieplnej.

Jednym z jego głównych atutów styropianu jest jego wyjątkowo mała przewodność cieplna. Przykładowo styropian Termo Organiki o niskiej lambdzie, o grubości 15 cm, chroni przed zimnem równie skutecznie, jak betonowy mur o grubości niemal 4 metrów.

Lambda - parametr, po którym poznasz rodzaj styropianu

Lambda ?D to deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła. Im wartość współczynnika ?D jest niższa, tym styropian cieplejszy. Wśród dostępnych na rynku styropianów fasadowych deklarowana wartość tego współczynnika może się różnić nawet o ponad 35%. Trzeba wziąć to pod uwagę, gdy wylicza się grubość ocieplenia. Osiągnięcie zakładanego efektu docieplenia ściany wymaga bowiem znacznego zróżnicowania grubości warstwy izolacji termicznej. Współczynnik przewodzenia ciepła wpływa na grubość ocieplenia

Wykorzystanie styropianu o niższym ?D pozwala na zmniejszenie grubości ocieplenia i uzyskanie takiego samego efektu. Wyższa wartość współczynnika wymusza zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia. Warto zwrócić na to uwagę zwłaszcza podczas docieplania starego domu, w którym nie planuje się zmiany położenia okien. Bardzo gruba izolacja ogranicza dopływ światła dziennego przez otwory okienne, może również pogorszyć estetykę budynku. Ale to nie wszystkie konsekwencje.

Kolejnym ważnym parametrem dla styropianu jest wytrzymałość mechaniczna, między innymi odporność na rozciąganie (TR), która to cecha jest istotna w przy ocieplaniu ścian zewnętrznych oraz wytrzymałość na ściskanie (CS), ten z kolei parametr jest istotny przy izolowaniu podłóg, dachów oraz stropów. W płytach fasadowych minimalna dopuszczalna wartość TR to 80 kPa, ale pod warunkiem, że produkt posiada zewnętrzne badania notyfikowanych laboratoriów, potwierdzających ich parametry (np. certyfikat lub rekomendacje ITB). Jeśli wyrób takich dokumentów nie posiada, wówczas do ocieplania ścian zewnętrznych należy zastosować styropian o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 kPa. Styropian nie spełniający deklarowanych przez producenta parametrów, stwarza wyższe ryzyko braku wytrzymałości elewacji co przekłada się na mniejszą sprawność, trwałość i estetykę.

Izolacyjność styropianu, a jego gęstość - czy trzeba ważyć?

Można, podobnie jak każdy inny wyrób budowlany (cegły, pustaki, rolki wełny, itp.), ale trzeba pamiętać, że waga styropianu nie jest parametrem użytkowym materiału izolacyjnego. Waga paczki o określonej objętości i gęstości w przypadku styropianów konkretnych odmian nie powinna być zatem niższa od określonej, wyliczonej wartości. Jeśli waga jest zgodna z zalecaną do wybranej odmiany wyrobu, to można w pewnym przybliżeniu oczekiwać zgodności cech izolacyjnych i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej budynku jest podstawowym zadaniem materiału izolacyjnego, jakim jest styropian. Rzeczywiste parametry techniczne płyt styropianowych muszą być zgodne z wartościami podanymi na etykiecie danej paczki. A to potwierdzić mogą tylko i wyłącznie pełne badania laboratoryjne wykonane na odpowiednich, wzorcowanych okresowo urządzeniach i to one dają pewność osiągnięcia przez produkt zamierzonych parametrów i właściwości użytkowych. Bazowanie tylko i wyłącznie na danych uzyskanych w wyniku ważenia paczki styropianu może wstępnie selekcjonować bardzo słabe jakościowo produkty, lecz nie pozwala uzyskać pewności w wyborze produktu spełniającego deklarowane parametry techniczne. Podobnie jak w przypadku każdego innego wyrobu budowlanego, wybierając styropian należy kierować się znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych, potwierdzających odpowiednią jakość dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych. Dlaczego nie warto inwestować w styropian słabej jakości

Jeżeli po przeciągnięciu palcem po płycie styropianu na jej powierzchni pojawią się kuleczki, świadczy to o jego bardzo słabej spoistości. Takiego produktu nie można w bezpieczny sposób montować na ścianach, gdyż grozi to w przyszłości rozwarstwieniem się, a w konsekwencji katastrofą budowlaną.

Wydatki na styropian stanowią 10-15% kosztów całego ocieplenia, a około 2% całkowitych kosztów budowy. Błędem jest sugerowanie się jedynie ceną. Różnica w cenie - jeśli ocieplamy cały dom - między produktem bardzo dobrym jakościowo a wyrobem słabym wynosi zaledwie kilkaset złotych.

Przewidywany okres trwałości docieplenia szacuje się na minimum 30 lat. Jednak te założenia dotyczą rozwiązań systemowych (kompletny system ociepleń), wykonanych z produktów dobrych jakościowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.