Konferencja ze szkłem w tle

Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż) oraz materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do wykonania konstrukcji przeszklonych to temat konferencji technicznej organizowanej przez redakcję miesięcznika ?Świat Szkła? 8 grudnia br. w Warszawie

Na XXIX Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła  mile będą witani:

- przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych 

- projektanci konstrukcji przeszklonych, architekci, wykonawcy budowlani (nowe budynki i remonty)  oraz specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem przeciwpożarowym i izolacyjnością akustyczną

- dostawcy systemów fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy

- dostawcy napędów, sterowania i systemów kontroli dostępu

- dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła hartowanego, laminowanego i szyb zespolonych

- dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad

- inni profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego

- pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami,

- pracownicy działów zaopatrzenia firm budowlanych, pracownicy zajmujący się utrzymaniem ruchu w firmach produkcyjnych,

- pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych, organów nadzoru budowlanego

Referaty merytoryczne
Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

•  Bezpieczeństwo pożarowe fasad dwupowłokowych,
–  Zofia Laskowska, Andrzej Borowy, ITB

•  Izolacyjność akustyczna lekkich ścian osłonowych słupowo-ryglowych – wymagania, metody badań,
–  Anna Iżewska, ITB

•  Efektywność energetyczna okien i fasad szklanych – perspektywy rozwoju,
–  Barbara Pietruszka, ITB

•  Metodyka badań ciepłych ramek w szybach zespolonych,
–  Sławomir Pabian, Joanna Rybicka-Łada, ICiMB

 •  Techniki mocowania szkła – dobór rozwiązań i zasady projektowania, 
–  Marzena Jakimowicz, ITB

 •  Balustrady szklane – nowe wymagania i badania,
–  Ołeksij Kopyłow, ITB

 •  Kryteria nośności i odkształcalności przeszkleń w ustrojach fasad budynków, 
–  Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.