Planujesz budowę domu w 2017 roku? Zobacz, co zmieniają nowe przepisy

Inwestycja w energooszczędne budownictwo ma w domyśle przynosić zwrot w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. Co zmiany oznaczają w praktyce dla osób dopiero planujących budowę domu?

Nowe warunki techniczne dla domów

Od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane wymagania dotyczą izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, w tym również dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz wskaźnika zapotrzebowania budynku na energię pierwotną. Maksymalna wartość EP dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej od 1 stycznia 2017 r. nie może być wyższa niż 95 kWh/(m²/rok). Zmiany w warunkach technicznych wynikają z postanowień dyrektywy unijnej, wg której od 2021 roku wszystkie nowe budynki powstające w krajach wspólnoty europejskiej będą musiały wyróżniać się praktycznie zerowym zużyciem energii. Takie regulacje są efektem troski o stan środowiska naturalnego, a ich celem jest systematyczna poprawa efektywności energetycznej budynków. Docelowo do 2021 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, wszystkie budynki powinny być praktycznie samowystarczalne pod kątem energetycznym .

Co się zmienia? 

Nowe warunki techniczne zostały określone tak, aby nieznacznie wyższe koszty poniesione na etapie budowy zwróciły się w czasie eksploatacji budynku – nowe domy będą bardziej ekonomiczne ze względu na niższe rachunki za ogrzewanie.

Najważniejsze zmiany to:

- wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia energii pierwotnej w stałej wielkości zależnej tylko od sposobu użytkowania budynku;

- wprowadzenie wymogu spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności  jak i zużycia energii pierwotnej – obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian do wartości 0,23 W/m²K;

- obliczenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,18 W/m²K;

- wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie 1,1 (okna w ścianach) oraz 1,3 (okna połaciowe) i 1,5 (drzwi).

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Dobre parametry cieplne to w dużej mierze zasługa właściwej izolacji, która musi być zastosowana na wszystkich przegrodach zewnętrznych domu. Stopień izolacyjności jest wyrażany przez współczynnik przenikania ciepła U – im jest on niższy, tym mniejsza jest ucieczka ciepła przez przegrodę. Przyjmuje się, że w domach energooszczędnych (max 40 kWh/(m²/rok)) współczynnik ten powinien wynosić Umax = 0,20 W/m2K. Grubość warstwy ochronnej musi być dostosowana do rodzaju przegrody. Dobre parametry uzyskują domy, w których grubość izolacji wynosi odpowiednio: podłoga na gruncie – 15 cm, ściany zewnętrzne – 20 cm i dach – 30 cm. Niezwykle istotna jest staranność wykonania izolacji, która pozwoli ograniczyć występowanie mostków termicznych. Sama zmiana grubości ocieplenia ścian z 15 na 20 nie obciąży zbytnio budżetu inwestycji (cena materiału nie jest zbyt duża), a na pewno przyniesie korzyści z tytułu niższych rachunków za ogrzewanie.

Grubsze ocieplenie to nie wszystko 

Jeśli chcemy, aby nasz wymarzony dom był ciepły i tani w utrzymaniu, musimy zadbać również o okna i drzwi o odpowiednich parametrach. Na rynku są dostępne okna o podwyższonej izolacyjności cieplnej różnego typu – drewniane, PCV i aluminiowe, szklone podwójnie lub potrójnie, a także wykonane ze specjalnego szkła. Właściwe rozmieszczenie przeszkleń także wpływa na energooszczędność domu. Największe okna warto zaplanować w elewacji południowej i zachodniej, mniejsze w ścianie wschodniej, a najmniejsze w północnej. Jeżeli jest taka możliwość, można zupełnie zrezygnować z okien wychodzących na północ. Dzięki tym zabiegom słońce będzie swobodnie przenikać do wnętrza przez szerokie przeszklenia, wypełniając pomieszczenia ciepłem i słoneczną energią. Warto pomyśleć również o nowoczesnych żaluzjach, osłonach przeciwsłonecznych albo roletach, które w razie potrzeby uregulują nadmiar energii. Nie wolno zapominać także o tzw. ciepłym montażu. Jeśli chodzi o drzwi, najważniejszym kryterium wyboru powinien być współczynnik przenikania ciepła U – w domach energooszczędnych nie powinien on być wyższy niż 0,8 W/m2K. Ważna jest grubość i konstrukcja skrzydła, a także ościeżnice o niskiej przenikalności termicznej.

Odpowiednia wentylacja

Oprócz izolacyjności przegród, kolejnym elementem, o którym musimy pamiętać jest właściwa wentylacja. Najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem dostępnym na rynku jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją, która skutecznie odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i przekazuje je do powietrza nawiewanego, ogranicza straty energii, a tym samym pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Utrzymuje przy tym optymalny klimat w pomieszczeniach – eliminuje z wnętrza wilgoć, nieprzyjemne zapachy oraz substancje szkodliwe dla zdrowia. Dom energooszczędny to budynek, który dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań projektowych, technicznych i materiałowych wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na energię. To ponadto dom, który emituje mniej CO2 do atmosfery, a więc dom ekologiczny – przyjazny człowiekowi i naturze.

Więcej o: