Jak wymienić dach z azbestu?

Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie warto już teraz zlikwidować eternit. Podpowiadamy, jak wymienić dach z azbestu i jak uzyskać na to dofinansowanie.

Dawniej uznawany był za doskonały materiał budowlany – odporny na skrajne temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Dziś wiadomo, że powoduje wiele problemów zdrowotnych.

Dlaczego azbest jest groźny dla zdrowia?

Największe zagrożenie stanowią jego włókna, które są praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka i niezniszczalne. Wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego (m.in. zwłóknienie płuc, czyli azbestozę, choroby nowotworowe). Mogą też przyczyniać się do rozwoju nowotworów innych narządów. Stare płyty eternitowe zawierają 11-13% rakotwórczego azbestu. Opady wymywają z nich spoiwo cementowe, odsłaniając wiązki włókien azbestu, które rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. A im starsze i bardziej zniszczone jest pokrycie, tym więcej włókien się ulatnia. Problem jest na tyle poważny, że od 1998 roku produkcja, import i stosowanie wyrobów z azbestem jest w Polsce zakazane.

Zabudowa poddasza: 10 dobrych rad [WIDEO]

Nie usuwaj azbestu samodzielnie – wynajmij fachowców

– Ze względu na wysokie koszty, wiele osób podejmuje ryzyko i decyduje się na samodzielne usuwanie eternitu. Od takiego pomysłu skutecznie powinny nas odstraszyć sankcje prawne: za niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych grozi kara do 20 tysięcy złotych, a za nieprawidłowe składowanie grzywna od 5 do nawet 20 tysięcy złotych – przestrzega Antoni Luberda, ekspert firmy Blachotrapez, producenta pokryć dachowych z blachy. – Zgodnie z przepisami konieczne jest zwrócenie się do specjalistycznej firmy wykonawczej, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Fachowcy powinni mieć również stosowne zezwolenie do wywozu azbestu i zapewnić jego transport. Kontakt do upoważnionych firm uzyskamy w urzędzie gminy oraz w Bazie Azbestowej, prowadzonej pod egidą Ministerstwa Gospodarki (www.bazaazbestowa.gov.pl). Kiedy już wybierzemy wykonawcę, pamiętajmy, aby zawrzeć z nim pisemną umowę i upewnić się, że po wykonaniu prac otrzymamy odpowiednie dokumenty (oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz karty ewidencji i przekazania odpadów na certyfikowane składowisko). To bardzo ważne, ponieważ bez takiej dokumentacji nasz azbest nie zostanie wykreślony z ewidencji, a gmina nie przyzna dofinansowania.

Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie?

Dzięki programom prowadzonym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać dofinansowanie sięgające nawet 100 proc. kosztów inwestycji (demontaż pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja eternitu). Jak to zrobić? – Pierwszy krok to zgłoszenie się do gminy i sprawdzenie, czy ma ona gotowy plan usuwania azbestu, a w przygotowanej inwentaryzacji znajduje się dach z eternitu, który chcemy usunąć. Jeśli naszego dachu nie ma na liście inwentaryzacyjnej, wówczas należy złożyć wniosek w gminie o jego uwzględnienie w programie – wyjaśnia ekspert.

Obowiązkowe formalności

Jeśli chcemy usunąć wyroby zawierające azbest, musimy to zgłosić do starostwa powiatowego, do wydziału architektoniczno-budowlanego. Jesteśmy zobligowani zrobić to w terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto o zamiarze wymiany pokrycia z płyt azbestowo-cementowych należy powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, właściwy okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwy państwowemu inspektorowi sanitarnemu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym podaje się adres, rodzaj odpadów, ich powierzchnię i masę, liczbę pracowników, a także termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Oprócz tego trzeba załączyć kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest (wykonywaną przez właściciela według odpowiedniej instrukcji i formularza). Takie prace możemy zgłosić osobiście lub zlecić firmie, która będzie demontować i utylizować pokrycie z azbestem. W przypadku, kiedy warunki prowadzenia robót mają się zmienić, jesteśmy zobligowani do przedłożenia nowego zgłoszenia. Po zakończeniu zadania firma wystawia fakturę i protokół poświadczający prawidłowe wykonanie prac, a także wydaje kartę ewidencji i przekazania odpadów na certyfikowane składowisko. Taką dokumentację właściciel musi przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Lekka blachodachówka – nowe pokrycie na starą więźbę

Po wypełnieniu wszystkich gminnych wytycznych i likwidacji azbestu, czas na zamontowanie nowego porycia. – Weźmy pod uwagę, że dofinansowanie najczęściej obejmują koszt usunięcia azbestu. Natomiast nowe pokrycie i jego montaż musimy już opłacić sami, dlatego warto wybrać takie, które jest najbardziej ekonomiczne. Ważne również, żeby materiał pokryciowy był lekki i nie obciążył nadwyrężonej upływem czasu więźby dachowej (stan więźby należy sprawdzić przed wymianą pokrycia). Te kryteria spełnia np. blachodachówka. Dzięki prostym w obróbce arkuszom możliwe jest precyzyjne docięcie ich do kształtu połaci, co pozwala zminimalizować ilość odpadów i dostosować pokrycie do wymiaru dachu.

Więcej o: