Ustawa o kredycie hipotecznym - najważniejsze zmiany dla kredytobiorców

Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków jedyna szansa na zakup własnego domu lub mieszkania. 22 lipca zacznie obowiązywać nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jakie najważniejsze zmiany przyniesie kredytobiorcom nowe prawo? Podsumujmy.

Kredyty hipoteczne cieszą się w Polsce olbrzymią popularnością, ale dopiero teraz doczekały się osobnej ustawy. Wchodząca w życie 22 lipca ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jednym dokumentem reguluje zasady udzielania kredytów oraz pośredników i doradców. Co warto o niej wiedzieć? Oto kilka najważniejszych informacji.

Zakaz udzielania kredytów walutowych

W nowej ustawie pojawia się zakaz udzielania kredytów walutowych. Zapis jest jest właściwie tylko formalnością, bo zasada ta wprowadzona została wcześniej w ramach rekomendacji nadzoru KNF.  Kredyty walutowe kub indeksowanie do waluty będą dostępne tylko dla osób, które zarabiają w danej walucie (czyli uzyskują niej większość dochodów) lub posiadają w niej większość oszczędności.

Informacje o kredycie - jasne, czytelne i konkretne

Zmienią się również reklamy kredytów hipotecznych. Ustawodawca określa, że treści zawarte w reklamach muszą być "jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne". W reklamie muszą pojawić się przede wszystkim informacje o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO), ryzyku zmiany stopy procentowej (kredyty ze zmiennym parametrem) i cechach kredytu w oparciu o reprezentatywny przykład (tj. liczba i wysokość rat).

Nawet jeśli reklama nie będzie dotyczyła konkretnej oferty, a będzie miała charakter wizerunkowy, bank będzie musiał zawrzeć w niej informacje o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Łatwiejsze porównanie kredytów

Bank lub firma świadcząca usługi pośrednictwa, będzie musiała przedstawić klientowi formularz  informacyjny (jego wzór będzie ujednolicony ustawowo), który ma ułatwić porównywanie ofert. Formularz ten powinien być dopasowany do naszego profilu.

Jeśli nie da się szybko przygotować symulacji sytuacji konkretnego kredytobiorcy, formularz powinien być przygotowany w oparciu o wspomniany już reprezentatywny przykład (par. 8: "Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju").

Dane, które zostaną przedstawione w formularzu będą aktualne przez 14 dni. Nie zmienią się, jeżeli w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania złożymy wniosek kredytowy. Wprowadzone w tym czasie przez bank zmiany (np. podwyżki) nie będą obowiązywać.

Decyzja kredytowa w 21 dni

Po złożeniu wniosku, bank ma obowiązek przedstawić decyzje kredytową w 21 dniu od jego od dostarczenia. Po otrzymaniu decyzji kredytowej, kredytobiorca będzie miał 14 dni na ostateczne popisanie umowy. Będzie mógł on otrzymać projekt umowy kredytowej zawierający warunki ujęte w decyzji.Tym samym ustawodawca daje kredytobiorcom czas na porównanie ofert. Jeśli bank przekaże decyzję wcześniej niż 21 dniu i tak obowiązuje 14-dniowy czas do namysłu liczony od ustawowego terminu.

Klient będzie miał także prawo otrzymać projekt umowy kredytowej zawierającej warunki ujęte w decyzji. W zamyśle będzie to czas dla potencjalnego kredytobiorcy na dokonanie wyboru i porównanie proponowanych rozwiązań. W tym czasie bank nie może też zmienić warunków kredytu.

Możliwość odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, kredytobiorca może od niej odstąpić. Bank lub pośrednik jest zobowiązany dostarczyć klientowi odpowiedni wzór pisma. Dokument należy złożyć w banku/ u pośrednika lub wysłać przesyłką poleconą. Klient ponosi koszty odsetek od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Klient ma obowiązek zwrócić kwotę kredytu w ciągu 30 dni od odstąpienia.

Odmowa kredytu? Potrzebne uzasadnienie

Jeśli bank odmówi przyznania kredytu hipotecznego, kredytobiorca powinien zostać o tym bezzwłocznie poinformowany. Jeśli odmowa wynika z informacji zebranych w bazach danych (np. BIK) kredytodawca bezpłatnie musi wskazać wynik oraz sedno problemu.

Wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych opłat

Obecnie  to banki określają warunki wcześniejszej spłaty kredytu.Od 22 lipca regulować będzie to ustawa. Klient będzie mógł spłacić w dowolnym czasie całość lub część długu. Po złożeniu wniosku, bank musi poinformować o kosztach w ciągu 7 dni.

 Jeśli klient zdecyduje się na wcześniejszą spłatę:

  • kredytu ze zmienną stopą procentową

Po trzech latach spłaty bank nie będzie mógł już pobierać opłat. Tylko w trzech latach trwania umowy będzie można zastrzec rekompensatę za wcześniejszą spłatę. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3% spłacanej kwoty. Nie będzie mogła również przekroczyć odsetek, które zostają naliczone od spłacanej kwoty w ciągu roku od chwili faktycznej spłaty kredytu.

  • kredytu ze stałą stopą procentową

Bank będzie mógł pobierać opłatę w całym okresie obowiązywania stałego oprocentowania.

Oto najważniejsze (lecz nie wszystkie) zmiany, jakie przyniesie kredytobiorcom nowe prawo. Z pełną treścią ustawy można zapoznać się na stronach sejmu.

Więcej o: