Konserwacja kotła - jak użytkować?

Raz w roku należy dokonać przeglądu kotła. Kontrola przeprowadzona przez uprawnionego serwisanta gwarantuje niezawodne działanie urządzenia grzewczego.

Gazowy kocioł kondensacyjny: konserwacja kotła

Jak każdy kocioł, tak i model kondensacyjny wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji. Niestety, często zdarza się, że użytkownik wstrzymuje się z wykonaniem tej usługi aż do wystąpienia awarii. Teoretycznie takie działanie wydaje się opłacalne, ponieważ koszt przeglądu wynosi 250-350 zł. Jeśli więc nie wykonamy 2-3 przeglądów, zostanie nam w kieszeni 1000 zł. Są to jednak tylko pozorne oszczędności. Podczas spalania gazu w kotle powstają zanieczyszczenia, które w postaci osadów odkładają się na wymienniku ciepła. W wyniku tego sprawność kotła spada. A niższa sprawność to większe zużycie gazu i wzrost kosztów ogrzewania domu.

Energooszczędny dom: jakie rozwiązania są opłacalne?

Jakie są warunki gwarancji?

Jednym z elementów, które inwestor powinien brać pod uwagę podczas wyboru kotła, jest tzw. obsługa posprzedażna. W ostatnim okresie klient zyskał szczególne prawa z racji zmian, jakie przyniosła ustawa, popularnie nazywana konsumencką, która definiuje pojęcie rękojmi i ustala relacje posprzedażne na linii konsument – sprzedawca. Ostatnie zmiany z 30 maja 2014 roku gwarantują wydłużony do 5 lat okres ochronny w przypadku umów o roboty budowlane. Zasadniczo jednak okres ochronny z tytułu rękojmi na zakup towarów to 24 miesiące. Równolegle zmieniono również zapisy Kodeksu Cywilnego w tym zakresie. Oprócz instytucji rękojmi konsument ma do dyspozycji również proponowaną przez producenta gwarancję na zakupione towary. Należy pamiętać, że jest ona w zasadzie świadczeniem dobrowolnym producenta, chociaż Kodeks Cywilny określa jego zobowiązania w tym zakresie na minimum 2 lata.
Producenci urządzeń grzewczych doceniają wagę obsługi posprzedażnej w postaci gwarancji i proponują terminy, które mogą sięgnąć nawet 10 lat. Dlatego zanim przyszły użytkownik podejmie decyzję o zakupie konkretnego kotła, powinien dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji, ponieważ tak długie okresy dotyczą jedynie pojedynczych elementów urządzenia. Przykładowo jedna z firm proponuje 7- lub 8-letnią gwarancję na korpusy (wymienniki ciepła) aluminiowo-krzemowe swoich kotłów kondensacyjnych.

Aby użytkownik mógł skorzystać z okresu ochronnego, musi spełnić wymagania, które producent zapisał w karcie gwarancyjnej. Należy do nich między innymi uruchomienie urządzenia przez uprawnionego fachowca, zarejestrowanie tego faktu na portalu producenta oraz przestrzeganie procedury przeglądów okresowych (minimum raz w roku). Istnieje również możliwość przedłużenia 2-letniego okresu gwarancyjnego do 5 lat przy podpisaniu stosownej umowy z producentem. Jest to jednak świadczenie dodatkowo płatne.

Jak palić w kominku? Zobacz, jakie to proste