Zmiany w prawie: dochód będzie miał wpływ na wysokość czynszu

Ruszyły prace nad zmianą przepisów najmu mieszkań socjalnych. Nowelizacja projektu przewiduje podwyżki czynszu lokatorom, których zarobki przekroczą ustalone progi dochodowe. Nowe przepisy nie obejmą jednak wszystkich. Kto zapłaci więcej i jakiego rzędu będą to podwyżki?

Szykują się zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów w mieszkaniach socjalnych. Rząd już rozpoczął pracę nad nowymi przepisami, na mocy których gmina będzie mogła podnieść czynsz. Skąd taka decyzja? Okazuje się, że lokale komunalne cieszą się największym zainteresowaniem na rynku mieszkaniowym. Szacuje się, że w lokalach socjalnych mieszka około 5 milionów osób.

Na czym konkretnie mają polegać zmiany?

Nowelizacja ustawy o ochronie lokatorów zakłada możliwość podniesienia czynszu lokatorom w sytuacji, gdy dochód rodziny przekroczy próg dochodowy. Ile wyniesie próg, tego nie wiadomo, ponieważ decyzję będą podejmowały same gminy. Może się jednak okazać, że czynsz wzrośnie nawet o połowę, dlatego w takiej sytuacji gmina będzie miała obowiązek, aby rozłożyć lokatorowi czynsz w ratach.

Nowe przepisy nie będą obejmowały wszystkich. Lokatorzy, którzy podpisali lub podpiszą umowę przed wejściem w życie nowych przepisów, mogą spać spokojnie. Nowelizacja ustawy obejmie jedynie nowych lokatorów, którzy podpiszą umowę najmu w czasie gdy będą obowiązywały już nowe przepisy. Na tym nie koniec dobrych informacji. Okazuje się, że początkowo Rząd planował wprowadzić przepis na mocy którego lokatorzy będą zawierać umowy na okres 5 lat. Warunkiem podpisania umowy na kolejne lata byłaby zła sytuacja finansowa. Gmina sprawdzałaby sytuację materialną rodziny i na tej podstawie wydawałaby ewentualną zgodę na przedłużenie umowy najmu. Na szczęście zapis ten nie znajdzie się w nowelizacji umowy.

To jednak nie jedyne zmiany, jakie przewiduje Rząd. Ciekawą nowością jest możliwość wynajęcia przez gminę dowolnego lokalu na zasadach najmu socjalnego. Do tej pory istniała szansa na wynajęcie mieszkania, będącego własnością gminy. Zmiana ma pomóc w rozwiązaniu problemu, jakim jest zbyt mała liczba mieszkań socjalnych. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów sąd nie musi przyznać mieszkania socjalnego lokatorom, którzy mają inne mieszkanie lub stać ich na wynajęcie lokalu. Wszystko dlatego, że na mocy nowelizacji ustawy, mieszkanie socjalne nie będzie przysługiwało najemcom, którzy posiadają inne mieszkanie w tej samej okolicy. Ubiegając się o lokal socjalny, będzie trzeba złożyć oświadczenie o nieposiadaniu innego lokalu, tym samym udowadniając, że pomoc w postaci lokalu socjalnego jest konieczna.

Zmiany w przepisach nie rozwiązują inne problemu z którym borykają się gminy. Mimo szeregu zmian i obostrzeń gminy wciąż nie mogą dysponować swoimi lokalami, ponieważ niezależnie od sytuacji materialnej lokatorów, mieszkania są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzieje się tak dlatego, że umowy są podpisywane na czas nieokreślony i zgodnie zobowiązującym przepisem, po śmierci najemcy rodzinie zmarłego przysługuje prawdo do najmu lokalu.

Decyzja o nowelizacji jest spowodowana niedoborem mieszkań socjalnych. Dlatego też w  pierwszej kolejności będą się należały osobom o niskich zarobkach, aby pomóc tym, którzy nie mogą liczyć na kupno własnego lokum. Nowe przepisy z pewnością nie  przypadną do gustu osobom o wyższych dochodach. Dla nich, może to oznaczać koniec planów o mieszkaniu komunalnym, jednak trudno się dziwić, że w takiej sytuacji w pierwszej kolejności mieszkania będą przyznawane bardziej potrzebującym. 

Więcej o: