Wydatki

Skąd mieliśmy pieniądze

Nasze oszczędności (1/3), sprzedaż mieszkania Piotra (1/3) i kredyt hipoteczny (1/3).

Ile wydaliśmy

Zakup działki - 9100 dolarów (działka rolna, cena sprzed 7 lat)

Budowa domu - 280 000 zł

Ile jeszcze wydamy

Kanalizacja - ok. 4000 zł

Podłączenie gazu ziemnego - koszt pociągnięcia linii gazociągu na razie jest dla nas zbyt wysoki (aż 100 000 zł), dlatego czekamy, aż wokół powstaną nowe domy, bo wtedy kwota ta rozłoży się na większą grupę użytkowników. Założenie telefonu stacjonarnego - podobnie jak z gazem, musielibyśmy na własny koszt postawić trzy słupy telefoniczne, więc czekamy na sąsiedztwo, aby rozłożyć koszty na większą liczbę zainteresowanych. Urządzenie ogrodu - zamierzamy zlecić projekt ogrodu, ale urządzić go samodzielnie; podobnie jak kiedyś skrzyknęliśmy całą rodzinę

i zbudowaliśmy ogrodzenie. Projekt ogrodu - do 15 000 zł