Piaskowiec na elewacji

Ściana elewacyjna z piaskowca mocowana jest do ściany nośnej za pomocą kotew (minimum 4 szt. na 1 m2) z prętów średnicy 4,5-6 mm, przechodzących przez ocieplenie. Ponieważ układ spoin w takiej ścianie jest nieregularny, więc murowanie jej tak, by kotwy osadzone w ścianie nośnej wypadały w spoinach, sprawia nieco kłopotów.

Można też fragmenty elewacji wykonać z płytek piaskowca przyklejonych bezpośrednio do ocieplenia, pod warunkiem że okładzina nie będzie sięgać wyżej niż 1,5 m ponad teren, a pierwszy rząd płytek spoczywać będzie na wsporniku zamocowanym w ścianie nośnej. Płyty ocieplenia muszą być wtedy przyklejone do podłoża zaprawą klejową i dodatkowo zamocowane kołkami (4-6 szt/m2).